Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

50 mln zł na poprawę BHP w firmach

Kadry
16 lipca ruszy nabór wniosków do konkursu, w którym ZUS dopłaca do projektów poprawiających warunki pracy. Warto się pospieszyć, bo wnioski można składać tylko przez 6 tygodni. Mikrofirmy mają szansę na dofinansowanie do 90 proc. przedsięwzięcia, zaś najwięksi przedsiębiorcy mogą sięgnąć nawet po 0,5 mln zł.

W konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników, takich jak hałas czy zanieczyszczenia, czy też zapewnią ochronę przez wpływem szkodliwych substancji chemicznych i biologicznych. Wnioski można składać od 16 lipca do 23 sierpnia.

Dla pracodawców, którzy spełnią 5 warunków

Do konkursu może przystąpić firma, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.
2. Nie zalega z opłacaniem podatków.
3. Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
 4. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania.
 5. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

  Dowiedz się więcej z książki 233,10
MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

Jakie projekty można zgłaszać?

Dofinansowaniu podlegają działania z następujących obszarów technicznych:

-    bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
-    urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
-    oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
-    ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
-    urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
-   sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
-   sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
-    sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
-   środki ochrony indywidualnej.

Projekt może obejmować działania inwestycyjne, doradcze lub doradczo-inwestycyjne.

– Trzeba się pośpieszyć, gdyż na złożenie wniosku jest tylko miesiąc. Pod uwagę brane będą projekty, które po ich realizacji wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracowników – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Warto wypełnić wniosek gdyż z funduszu prewencyjnego ZUS przeznaczył dla firm aż 50 mln złotych – zachęca rzecznik.

Warunki uczestnictwa w konkursie można znaleźć na stronie internetowej ZUS >

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1

Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Szpitalne procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe nie działają