Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Do 31 maja czas na I ratę odpisu na ZFŚS

Kadry
Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na 2018 r. pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września. Do 31 maja ma jednak obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisu ustalonego na 2018 r.
W ramach topiku:
Stosunek pracy Fundusze

ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku, z tym że w 2018 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. 3161,77 zł.

Czytaj też: Odpis na ZFŚS w 2018 roku >>

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5 proc., w drugim roku nauki 6 proc., a w trzecim roku nauki 7 proc. ww. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Czytaj też: Jak zgodnie z RODO ustalić prawo pracownika do ZFŚS? >>

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów.

Więcej na ten temat:

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

Tabela odpisów na ZFŚS*

Kalkulator odpisów na ZFŚS*

*Linki prowadzą do dokumentów w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Więcej na temat

Do końca stycznia pracodawca musi poinformować, że nie tworzy ZFŚS

24-01-2018
Pracodawca, który 1 stycznia 2018 roku zatrudniał mniej niż 50 pracowników, może odstąpić w tym roku od tworzenia zakładowego funduszu świadczeń. Musi jednak powiadomić o tym pracowników do 31 stycznia.

 

Czytaj kolejny
artykuł

RODO: Pracodawcy, którzy mają monitoring, mogą mieć kłopot