Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Jak obliczyć składkę ZUS za niepełny miesiąc

Są dwie sytuacje, w których można pomniejszyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to osób, które w trakcie miesiąca rozpoczynają bądź kończą wykonywanie działalności, oraz tych, które chorują i spełniają warunki do przyznania zasiłku.
W ramach topiku:
Ubezpieczenia chorobowe Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie wypadkowe
Warto wiedzieć: Możliwość pomniejszenia składek dotyczy tylko tych, przeznaczonych na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną trzeba zawsze opłacić w pełnej wysokości, za cały miesiąc.
Ubezpieczenia

Jeśli ubezpieczony opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za część miesiąca, może proporcjonalnie pomniejszyć tylko najniższą podstawę wymiaru składek.

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek za niepełny miesiąc?

Należy podzielić kwotę najniższej podstawy wymiaru składek przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca, a następnie pomnożyć przez liczbę dni, w których podlega się ubezpieczeniom.

1.   Nie zaokrąglaj wyniku, jaki otrzymasz (bez względu na liczbę miejsc po przecinku po podzieleniu) liczbę tę pomnóż w takiej postaci, w jakiej została wyliczona.
2.   Dopiero po jej pomnożeniu zaokrąglij podstawę wymiaru składek do pełnych groszy (z uwzględnieniem trzeciego miejsca po przecinku):
     w górę – jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 gr.
     w dół – jeżeli końcówka jest niższa od 0,5 gr.

Ważne!
Nie można pomniejszać podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tą składkę trzeba opłacić w pełnej wysokości - także wtedy, gdy ubezpieczony objęty był tym ubezpieczeniem przez część miesiąca albo miał prawo do zasiłku.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 roku

Podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2665,80 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na 2018 r.)

Podstawę wymiaru składek dla osób, które opłacają je na preferencyjnych warunkch (tzw. mały ZUS), stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.).

Przykład 1

Ubezpieczony prowadzi działalność od 3 lat. W marcu 2018 r. przez 24 dni prowadził działalność, a przez 7 dostawał zasiłek chorobowy. Najniższą podstawę wymiaru składek oblicza następująco:

    2665,80 : 31 (liczba dni miesiąca) = 85,9935483871
    85,9935483871 × 24 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 2063,8451612903 ≈ 2063,85

Po zaokrągleniu najniższa podstawa wymiaru składek za część marca wynosi 2063,85 zł.

Przykład 2

Ubezpieczony rozpoczął działalność 16 maja 2018 r. Opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na tzw. preferencyjnych zasadach, od podstawy 630 zł. Podstawę wymiaru składek za maj powinien obliczyć następująco:

    630 : 31 (liczba dni miesiąca) = 20,3225806452 zł
    20,3225806452 × 16 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 325,1612903226 zł ≈ 325,16 zł

Po zaokrągleniu najniższa podstawa wymiaru składek za część maja wynosi 325,16 zł.

Kiedy potrzebna korekta

Jeżeli kwota najniższej podstawy wymiaru składek za część miesiąca jest niższa:
- o nie więcej niż o 0,5 gr od podstawy wymiaru obliczonej według podanej zasady – ZUS uzna, że została ona wykazana prawidłowo w dokumentach rozliczeniowych płatnika;
- o więcej niż 0,5 gr od podstawy wymiaru obliczonej według podanej wyżej zasady – trzeba złożyć dokumenty korygujące.

  Dowiedz się więcej z książki 152,10
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

 
X

Składki


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Składki? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 228.00
Promocja: 205.20 zł

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Więcej na temat

Dowiedz się, które składki na ubezpieczenie można dziedziczyć

03-07-2017
Składki zgromadzone w ZUS i w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka, wskazane osoby lub przez spadkobierców. Nie dotyczy to jednak wszystkich składek – czytamy w informacji prasowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Dodatkowe 3731,13 zł dla każdego, kto skończy 100 lat