Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Minimalna stawka godzinowa: jak ustalić jej wysokość w 2017 r. i kolejnych latach?

Płace
1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcom za każdą godzinę wykonywania zlecenia należy wypłacać minimalną stawkę godzinową. Jak ustalić jej wysokość w przyszyłym i kolejnych latach tłumaczy Grzegorz Łyjak, autor procedury kadrowej " Sposób ustalania minimalnej stawki godzinowej" LEX Navigator Prawa Pracy.
W ramach topiku:
Wynagrodzenia Dokumentacja płacowa

Krok 1: podpisanie umowy zlecenia 

Poziom minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w przypadku realizowania umowy zlecenia/o świadczenie usług przez osobę fizyczną albo osobę samozatrudnioną na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności jest skorelowany z wysokością ustalanegocorocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnegowynagrodzenia ustalanego dla pracowników).

Czytaj: Umowy zlecenia od 2017 r. - nie popełnij tych 7 błędów!

Krok 2: czy wysokość minimalnej stawki ustalamy na rok 2017?

Sposób ustalania minimalnej stawki godzinowej przy umowie zlecenia jest wskazany w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Krok 3: wysokość minimalnej stawki ustalamy na rok 2017

W 2017 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej ustala się w kwocie wynikającej ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik uzyskany z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2017 rok przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2016 roku. Wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że:

– końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a

– końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek.

Biorąc pod uwagę fakt, że wynagrodzenie minimalne w 2017 r. wynosi 2000 zł, minimalna stawka godzinowa w 2017 r. wynosi 13 zł (2000 zł : 1850 zł = 1,08; 12 zł x 1,08 = 12,96 zł, po zaokrągleniu 13 zł).

Krok 4: wysokość minimalnej stawki ustalamy na kolejne lata

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje. Końcowy wynik obliczeń będzie zaokrąglany do pełnych dziesiątek groszy.

W 2018 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie wynosić:

wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. x [(wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. : wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.) x 100%].

Krok 5: ustalenie wysokości minimalnej stawki godzinowej

Wysokość minimalnej stawki godzinowej podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Przetestuj bezpłatnie program i zobacz jakie obowiązki ciążą na zleceniodawcach w związku ze zmianami od 1 stycznia 2017 r.  >>>

  LEX Navigator Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Navigator Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Grzegorz Łyjak
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy – rozwiązania...
Cena: 152.90
Promocja: 0.00 zł

Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenia na życie w ostatnich latach podlegały dynamicznemu rozwojowi. Przede wszystkim...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Szydło: rekomendacje z przeglądu emerytalnego trafią do Sejmu