Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Praktyki i praca czekają na młodych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie będą mogli odbywać praktyki w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Spółka będzie też zatrudniać absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
W ramach topiku:
Rekrutacja Rynek pracy
Warto wiedzieć: O porozumieniach podpisanych właśnie w tej sprawie poinformowała w czwartek rzeczniczka spółki Katarzyna Jabłońska-Bajer.
HR

W ramach współpracy z uczelniami Jastrzębska Spółka Węglowa zapewni studentom możliwość odbycia praktyk robotniczych i studenckich, odbywania wycieczek dydaktycznych do swoich zakładów oraz pozyskiwania tematów do prac dyplomowych.

"Podpisane umowy mają na celu przede wszystkim zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami a JSW. Dla studentów jest to szansa na dobre przygotowanie zawodowe oraz zdobycie doświadczeń w trudnej sztuce górniczej" – podkreśliła Jabłońska-Bajer.

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała też porozumienie o współpracy z powiatem gliwickim w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu oraz gwarancji zatrudnienia w zakładach JSW dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017. W umowie ustalono, że o liczbie osób planowanych do zatrudnienia decydować będzie spółka.

"Podpisane porozumienia to jasny sygnał dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i studiującej na kierunkach związanych z górnictwem, że mogą wiązać swoją przyszłość zawodową z naszą spółką jako firmą perspektywiczną. Będziemy działać na Śląsku przez kolejne dziesięciolecia i będziemy potrzebować wykwalifikowanej kadry. Maszyny, nawet te najnowocześniejsze, można kupić, ale bez pracowników żadna firma sobie nie poradzi" - oświadczył p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon.

Studia dualne rozwiązaniem problemów kadrowych polskich firm Studia dualne rozwiązaniem problemów kadrowych polskich firm 22-03-2017 Szkolenie

Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 r. jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 6 lipca 2011 roku debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka prowadzi swoją działalność na Górnym Śląsku. W jej skład wchodzą obecnie cztery kopalnie węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych, a także Zakład Wsparcia Produkcji.

W 2016 r. kopalnie JSW wyprodukowały 16,8 mln ton węgla, w tym 11,6 mln ton koksowego oraz 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych. W 2016 r. koksownie wchodzące w skład grupy kapitałowej JSW SA wyprodukowały 4,1 mln ton koksu. Kopalnie JSW posiadają łącznie ok. 6,2 mld ton zasobów bilansowych węgla.

Do ważniejszych spółek powiązanych kapitałowo z JSW SA należą: JSW KOKS SA, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., Advicom sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA.

Grupa kapitałowa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2016 roku zatrudniała łącznie około 27,4 tys. osób, w tym ok. 21,2 tys. w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. (PAP)

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Wróg zaangażowania. Skończ z frustracją pracowników i uwolnij cały ich potencjał [EBOOK PDF]

Frustracja w pracy dotyka coraz częściej także najbardziej oddanych i cenionych pracowników. To nie...
Cena: 69.00
Promocja: 55.20 zł

Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Akty wykonawcze prawa pracy to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - program dla nowych Klientów (licencja...

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja na którą składa się szereg...
Cena: 2405.88
Promocja: 0.00 zł

Więcej na temat

10 najbardziej stresujących zawodów w 2017 r.

13-04-2017
Listę dwustu najbardziej stresujących zawodów 2017 roku opracował amerykański serwis pracy Career Cast. Autorzy badania wybrali jedenaście czynników, które potencjalnie mogą czynić pracę bardziej stresującą. Te czynniki to: podróże służbowe, możliwość awansu, kondycja fizyczna, warunki środowiskowe, ryzyko, wystąpienia publiczne, konkurencja, zagrożenie życia lub zdrowia, odpowiedzialność za drugiego człowieka, terminy i ocena publiczna.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Dowiedz się, ile średnio trwa poszukiwanie pracy w Polsce