Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Szokująca liczba Polaków nie pracuje

Współczynnik aktywności zawodowej wynosi 56,2 proc. i należy do najniższych w Europie, choć chętnie mówimy, że Polacy pracują dużo i długo. Sytuacja jest też specyficzna, bo stopa bezrobocia jest rekordowo niska i wynosi 5,4 proc. 13 mln 305 tys. osób w wieku 15+ było w Polsce biernych zawodowo w I kw br. Tylko o 5 tys. mniej niż kwartał wcześniej.
W ramach topiku:
Zatrudnienie Rekrutacja Rynek pracy
Warto wiedzieć: Ludność aktywna zawodowo w I kwartale 2017 r. stanowiła 56,2% ludności w wieku 15 lat i więcej, natomiast dla ludności w wieku produkcyjnym współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 75,5%.
Kadry

Dlaczego tak się dzieje?

- Przyczyn jest kilka, to także emerytury pomostowe i wcześniejsze emeytury - mówi dr Przemyśław Kwiecień, główny ekonomista XTB. - Ta sytuacja będzie się stawać coraz większym problemem dla polskiej gospodarki.

W I kwartale 2017 r. - jak wynika z badań BAEL - ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 17,2 mln osób, z tego 16,3 mln to pracujący i 0,9 mln bezrobotni (w wieku produkcyjnym 18-59/64 lata było to odpowiednio: 16,6 mln, 15,6 mln i 0,9 mln). Populacja osób biernych zawodowo wyniosła 13,4 mln osób (w tym 5,4 mln osób w wieku produkcyjnym).

Liczba osób aktywnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej zmniejszyła się zarówno w porównaniu do IV jak i I kwartału ub. roku. W wyniku tych zmian na rynku pracy liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) przypadających na 1000 osób pracujących zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku i pozostała bez zmian w stosunku do IV kwartału 2016 r. W I kwartale 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 880 osób (w miastach 880, na wsi 881), w IV kwartale 2016 r. na 1000 osób pracujących przypadało również 880 osób niepracujących (w miastach 873, na wsi 890), a w I kwartale 2016 r. – 918 osób (w miastach 912, na wsi 926).

Ludność aktywna zawodowo w I kwartale 2017 r. stanowiła 56,2% ludności w wieku 15 lat i więcej, natomiast dla ludności w wieku produkcyjnym współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 75,5%. W porównaniu do IV kwartału 2016 r., jak i w skali roku współczynnik aktywności zawodowej dla ogółu osób w wieku 15 lat i więcej utrzymał się na zbliżonym poziomie.

Spada liczba kobiet biernych zawodowo Spada liczba kobiet biernych zawodowo 09-08-2017 Szkolenie

Źródło: Marketnews24

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Książka zawiera wzory dokumentów (np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia) oraz rozporządzenia i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Więcej na temat

74 proc. Polaków chce pracowników z zagranicy

10-08-2017
Widać wyraźnie, że w sytuacji coraz większych niedoborów na rynku pracy pracodawcy są zmuszeni, aby sięgać po pracowników z spoza Polski. Gotowość do zatrudniania emigrantów zarobkowych jest dobrą wiadomością, ale należy pamiętać, że podstawowym powodem migracji są wyższe płace.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Technik programista potrzebny od zaraz