Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Senat: klub PiS za zniesieniem limitu składek na ZUS dopiero od 1 stycznia 2019 r.

Klub PiS poprze w Senacie poprawkę, która zakłada zniesienie górnego limitu składek na ZUS dopiero od 1 stycznia 2019 r. – poinformował PAP senator PiS, wiceprzewodniczący senackiej komisji rodziny polityki senioralnej i społecznej Antoni Szymański.

W poniedziałek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała poprawkę, która zakłada, późniejsze niż chciał Sejm, wprowadzenie ustawy o zniesieniu limitu składek na ZUS. Według ustawy, którą uchwalił w listopadzie Sejm, przepisy miałyby wejść od początku 2018 r. Senacka poprawka przesuwa tę datę na początek 2019 r.

Senator poinformował PAP, że klub PiS rozpatrzył stanowisko komisji ws. rządowej ustawy o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. "Rozmawialiśmy na ten temat i poprzemy ten projekt. Można powiedzieć, że ta poprawka zostanie poparta" – podkreślił.

O wydłużeniu o rok vacatio legis tych przepisów mówił w ubiegłym tygodniu wicepremier, minister finansów Mateusz Morawiecki. Podkreślił jednak, że decyzja nie jest w jego rękach, bo ustawa znajduje się w Senacie. Również szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że ministerstwo "wolałoby, gdyby vacatio legis w przypadku ustawy o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS było dłuższe".

MRPiPS szacuje, że na skutek zmian w 2018 r. sektor finansów publicznych zyskałby ok. 5,4 mld zł. Zniesienie górnego limitu składek dotyczy ok. 350 tys. osób.

Tempo prac nad projektem ustawy krytykowały m.in.: NSZZ "Solidarność", Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP. Strona społeczna uważa, że zmiany w przyszłości negatywnie wpłyną na kondycję finansową FUS oraz rynek pracy. Według pracodawców i związkowców, wprowadzenie ustawy w życie spowoduje, że duża część pracowników przejdzie na samozatrudnienie lub na umowy cywilnoprawne. "S" rozważa wniesienie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zastrzeżenie związane z konsultowaniem założeń ustawy. Proponowane rozwiązania popiera z kolei OPZZ.

Głos w sprawie proponowanych zmian zabrała Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i "opiniuje ten projekt negatywnie". "Jednocześnie Rada Nadzorcza: wnioskuje o wycofanie projektu ustawy z prac sejmowych i o ponowne przeprowadzenie konsultacji projektu; wnioskuje o uwzględnienie w projekcie ustawy rocznego vacatio legis, także z powodu konieczności dostosowania narzędzi informatycznych ZUS do nowego stanu prawnego" - napisano w komunikacie.

Obecnie przepisy mówią, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 roku kwota ta wynosi 127 tys. 890 zł. Ustawa przewiduje zniesienie tego limitu, tak by wszyscy ubezpieczeni płacili pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości dochodów. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach odprowadzanych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych. (PAP)

autor: Paweł Żebrowski

pż/ js/

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Więcej na temat

Zniesienie limitu składek do ZUS to wyższe koszty dla firm

27-11-2017
Według obecnie obowiązujących przepisów roczny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce. Od 1 stycznia wzrosną koszty zatrudniania pracowników na stanowiskach kierowniczych i wykwalifikowanych specjalistów, gdyż to te właśnie osoby najczęściej osiągają najwyższe dochody - pisze radca prawny Krystian Stanasiuk.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Senat: Biuro Legislacyjne proponuje poprawki do ustawy o handlu w niedziele