Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Trzy ważne zmiany dla rozpoczynających działalność i małych firm

Sejm zaczyna prace nad przepisami, które mają zachęcić do zakładania nowych firm i ułatwić początkującym przedsiębiorcom prowadzenie działalności – to tzw. pas startowy dla nowych firm. Ministerstwo Rozwoju ma jeszcze jedną propozycję: mały ZUS dla małych firm.
Ministerstwo Finansów
Źródło: Ministerstwo Finansów

Sejm zajmie się jutro w pierwszym czytaniu pakietem pięciu ustaw wniesionych przez rząd, które razem tworzą Konstytucję Biznesu, przedstawianą jako największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego. Konstytucja Biznesu zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego. Rząd zapewnia, że wprowadzone zmiany uwolnią polską przedsiębiorczość, a sama Konstytucja Biznesu będzie fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu.

 

Sześć miesięcy bez składek dla początkujących przedsiębiorców

„Ulga na start” to fakultatywne zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. Innymi słowy, przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie 7 dni, jak to jest obecnie. Po zgłoszeniu się do ubezpieczeń przedsiębiorcy będzie przysługiwał także, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS).

Dopiero więc po upływie 2,5 roku od rozpoczęcia działalności , jeśli przedsiębiorca zdecyduje się dalej prowadzić swój biznes, będzie musiał płacić pełny ZUS, czyli składki na ubezpieczenia społeczne od wyższej podstawy wymiaru, wynoszącej co najmniej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

To rozwiązanie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które potrzebują na początku czasu, by zorganizować warsztat pracy i zacząć osiągać dochody – podkreślał Mateusz Morawiecki.

 

Najmniejsze firmy bez rejestracji i składek na ZUS

Działalność nierejestrowa, która ma zachęcić Polaków do zakładania własnych biznesów, a tych, którzy działają teraz w szarej strefie, do wyjścia z niej, będzie dotyczyć drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług.

Działalność taka nie będzie w ogóle uznawana za działalność gospodarczą. W praktyce oznacza to brak konieczności rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i brak składek ZUS z tego tytułu, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w przyszłym roku będzie 1050 zł).

Dochody z działalności nierejestrowej będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Taka forma działalności będzie dostępna dla osób, które nie prowadziły w ostatnich 60-ciu miesiącach działalności gospodarczej. Jeśli biznes się rozwinie i przychód z działalności nierejestrowej przekroczy w którymś miesiącu określoną wysokość, działalność ta będzie uznawana za działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie.

Przepisy o działalności nierejestrowej mają wejść w życie 1 marca 2018 r., a przepisy dotyczące ulgi na start mają zacząć obowiązywać 31 marca 2018 r.

 

Mali przedsiębiorcy zapłacą niższy ZUS

Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała w tym tygodniu, że projekt ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej trafi pod obrady Sejmu jeszcze w grudniu. Prawdopodobnie od początku 2019 r. przedsiębiorcy prowadzący tzw. małą działalność gospodarczą będą płacić obniżone składki.

Ministerstwo Rozwoju proponuje bowiem uzależnienie składek ubezpieczeniowych, funduszu pracy oraz składek zdrowotnych od wysokości uzyskanych przychodów. Przedsiębiorca, który nie uzyskuje równowartości dwuipółkrotności minimalnego wynagrodzenia miałby naliczaną obniżoną składkę. Oznacza to, że jeśli przychody nie przekroczą 2,5 tys. zł, to zamiast 1300 zł obecnie, przedsiębiorca zapłaci łącznie nie więcej niż 800 zł. Preferencja będzie bezterminowa – o możliwości opłacania niższych skladek decydować będzie wyłącznie osiągany przychód.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

W styczniu ważna zmiana w 500 plus dla rodziców mieszkających za granicą