Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Uniewinniony policjant będzie mógł powrócić do służby

Do czytania w komisjach Sejm skierował senacki projekt ustawy, który ma umożliwić rehabilitację prawną i powrót do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym policjanta, wydalonego ze służby za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego.

 W obecnym stanie prawnym funkcjonariusz policji dyscyplinarnie wydalony ze służby, w związku z uzasadnionym przypuszczeniem popełnienia przestępstwa, a następnie uniewinniony w postępowaniu karnym, lub względem którego toczące się postępowanie karne zostało umorzone, może żądać wznowienia postępowania dyscyplinarnego i uchylenia kary. Ustawa o Policji (Dz. U. 2017 r. poz. 2067) przewiduje jednak, że wniosek o wznowienie musi zostać złożony przed upływem 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Jeżeli zatem proces karny nie zakończy się w ciągu tego okresu, były policjant nie ma możliwości rehabilitacji.

            Autorzy projektu podkreślają, że przepisy regulujące postępowania dyscyplinarne w innych zawodach zaufania publicznego (np. adwokatów, radców prawnych, sędziów, lekarzy) nie przewidują żadnego terminu ograniczającego prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania na korzyść ukaranego. Nie powinno się bowiem zamykać drogi do oczyszczenia dobrego imienia niesłusznie ukaranemu i przywrócenia prawa do wykonywania zawodu.

            Po wejściu w życie projektowanych zmian funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej będą zatem mogli składać wnioski o wznowienie postępowania dyscyplinarnego przed upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego a w przypadku postępowań zakończonych orzeczeniem o wydaleniu ze służby - bez ograniczenia terminem. To drugie rozwiązanie dotyczyć też będzie funkcjonariuszy innych służb (m.in. ABW, CBA) niezależnie od orzeczonej wcześniej kary dyscyplinarnej.

 

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Marek Sondej

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Do 15 lutego załoga Polskiej Grupy Górniczej otrzyma 30 proc. „czternastki”