Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

W styczniu ważna zmiana w 500 plus dla rodziców mieszkających za granicą

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od 1 stycznia 2018 r. zmienia się organizacja rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego. Zmiany mają zapobiec jednoczesnemu pobieraniu przez jedną osobę podobnych świadczeń w dwóch europejskich krajach, dotyczą więc rodziców przebywających poza granicami Polski, gdzie zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428) wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+). Zmiany polegają na przekazaniu zadania w zakresu realizacji świadczeń w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z poziomu Marszałka Województwa na poziom Wojewody, co ma zapewnić lepszą organizację rozpatrywania wniosków i wpłynąć na ich terminowe rozpatrywanie – podało MRPiPS w komunikacie.  

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przekażą wszystkie sprawy, które do tej pory rozpatrywały urzędy marszałkowskie, odpowiedniemu urzędowi wojewódzkiemu. Resort ostrzega, że w związku ze zmianami kontakt w tym zakresie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej może być utrudniony. W sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. należy kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Wojewódzkim. Ministerstwo nie rozpatruje spraw indywidualnych oraz odwołań lub zażaleń na decyzje lub postanowienia – dodano w komunikacie.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje obecnie taki wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Po zmianie, od stycznia 2018 r., taki wniosek trafi do odpowiedniego wojewody.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Lewiatan i NSZZ Solidarność będą apelować o weto ws. zniesienia limitu składek na ZUS