Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Nie tylko administrator odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych

2017-11-20
Za ochronę danych osobowych odpowiadają przede wszystkim administratorzy danych, czyli osoby zarządzające organizacjami. Warto jednak pamiętać, że do przestrzegania przepisów zobowiązane są także wszystkie osoby, które pracują lub współpracują z daną firmą i przetwarzają w jej imieniu dane osobowe - mówi Maciej Kaczmarski z Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo.

RODO: upoważnienia dla pracowników do przetwarzania danych po 25 maja

2018-03-20
Ci spośród administratorów danych osobowych, którzy już obecnie mają wprowadzoną i aktualizowaną ewidencję osób upoważnionych, docenią ten fakt podczas czynności przygotowawczych do RODO.
Kadry

Prof. Stelina: nowy kodeks odformalizuje układy zbiorowe

2018-03-19
Model układu zbiorowego pracy, szczególnie na poziomie zakładowym, zostanie zasadniczo zmieniony. W nowym prawie pracy układy mają być odformalizowane - wskazuje prof. dr hab. Jakub Stelina, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Kadry

Monika Gładoch wyjaśnia, dlaczego zagłosowała przeciw projektom kodeksów pracy

2018-03-16
14 marca, kiedy Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przyjmowała ostateczne wersje przygotowanych projektów kodeksów, dziesięciu jej członków zagłosowało za przyjęciem dokumentów, trzech było przeciw, a jeden nie głosował. Wśród głosujących negatywnie była wiceprzewodnicząca komisji prof. UKSW dr hab. Monika Gładoch.
Kadry
Więcej

Opieka nad dzieckiem - dodatkowe wolne dla rodzica

2018-03-08
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy?

2018-01-02
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zawiera jednak szereg wyłączeń, kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje.

Ochrona przedemerytalna - jak ustalić zakres ochrony

2017-11-20
W celu określenia, kiedy rozpoczyna się okres ochronny pracownika przed zwolnieniem w związku ze zbliżającą się emeryturą, należy ustalić kilka informacji oraz dokonać obliczeń. Poniżej wskazujemy krok po kroku, jak sprawdzić, czy pracownik podlega ochronie przedemerytalnej.

Święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy

2017-11-03
Pracodawcy mają obowiązek udzielić dodatkowych dni wolnych w tych przypadkach, w których terminy zaplanowanych dni wolnych pokrywają się ze świętami. W 2017 r., jeśli dniem harmonogramowo wolnym od pracy jest sobota, pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto 11 listopada.
Więcej
Więcej