Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Glosy

Glosa do wyroku SN z dnia 4 stycznia 2008 r., I UK 182/07.

19.01.2010
Wyrok Sądu Najwyższego 1 (dalej jako SN), będący przedmiotem niniejszej glosy, jest interesujący i ważny dla praktyki ze względu na występujący w nim aspekt zastosowania zasady efektywności prawa unijnego.

Glosa do wyroku NSA z dnia 6 maja 2003 r., II SA/Kr 363/03.

29.12.2006
Problematyka wykładni art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym już niejednokrotnie była przedmiotem rozważań w orzecznictwie i nauce prawa administracyjnego .

Glosa do wyroku NSA z dnia 16 września 2003 r., II SA/Wr 854/03.

22.08.2005
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wydany w sprawie II SA/Wr 854/03, bodajże jako pierwszy z opublikowanych, podejmuje - jako kluczową dla rozstrzygnięcia

Produkty polecane

MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 228.00
Promocja: 114.00 zł

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 203.92
Promocja: 0.00 zł

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz

W komentarzu w sposób przystępny, a jednocześnie kompleksowy, zaprezentowano skomplikowaną...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł