Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Glosy

Glosa do wyroku SN z dnia 4 stycznia 2008 r., I UK 182/07.

19.01.2010
Wyrok Sądu Najwyższego 1 (dalej jako SN), będący przedmiotem niniejszej glosy, jest interesujący i ważny dla praktyki ze względu na występujący w nim aspekt zastosowania zasady efektywności prawa unijnego.

Glosa do wyroku NSA z dnia 6 maja 2003 r., II SA/Kr 363/03.

29.12.2006
Problematyka wykładni art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym już niejednokrotnie była przedmiotem rozważań w orzecznictwie i nauce prawa administracyjnego .

Glosa do wyroku NSA z dnia 16 września 2003 r., II SA/Wr 854/03.

22.08.2005
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wydany w sprawie II SA/Wr 854/03, bodajże jako pierwszy z opublikowanych, podejmuje - jako kluczową dla rozstrzygnięcia

Produkty polecane

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego – z podziałem na...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 września 2016 r., w tym m.in.: Kodeks...
Cena: 63.00

Kodeks pracy. Przepisy

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły...
Cena: 13.90
Promocja: 12.51 zł