Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

50 proc. koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich - zmiany w 2018 roku

Płace
Z początkiem 2018 roku weszły w życie zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej. Z jednej strony podwyższono limit stosowania 50 proc. kosztów, z drugiej - wprowadzono ograniczenie dotyczące dziedzin działalności twórczej, do których można te koszty zastosować. Co ważne, po przekroczeniu nowych, wyższych limitów koszty uzyskania przychodów nie znajdą w ogóle zastosowania.
W ramach topiku:
Wynagrodzenia

Ustawa z 27.10.2017 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), która weszła w życie 1.01.2018 r. wprowadziła zmiany do przepisów art. 22 ust. 9 i 9a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 200) - dalej u.p.d.o.f. Zmiany związane są z podwyższeniem o 100%, tj. do kwoty 85.528 zł rocznie, limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Koszty te mają zastosowanie do przychodów określonych w przepisach art. 22 ust. 9 pkt 1–3 u.p.d.o.f., a więc do przychodów uzyskanych z tytułu:
1) zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
2) opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
3) korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1.01.2018 r., ze wskazanych wyżej tytułów do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, maksymalna kwota kosztów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 85.528 (85.528 x 100%).

Wskazany przez ustawodawcę limit jest limitem rocznym i dotyczy wszystkich przychodów, do których w ciągu roku mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, niezależnie od tego czy są one uzyskiwane w ramach umów cywilnoprawnych, czy w ramach stosunku pracy. W przypadku uzyskiwania przychodów, od których naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne limit ten należy liczyć od przychodów pomniejszonych o zapłacone składki.

  Dowiedz się więcej z książki 116,10
RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

Zwiększając kwotę limitu 50% kosztów uzyskania przychodów ustawodawca dodał jednocześnie ust. 9b do przepisów art. 22 u.p.d.o.f., wprowadzając ograniczenie dotyczące dziedzin działalności twórczej do których twórcy korzystając z praw autorskich i artyści wykonawcy korzystając z praw pokrewnych, lub rozporządzając tymi prawami, mogą zastosować 50% koszty.

Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, 50% koszty uzyskania przychodów mogą być stosowane tylko w przypadku gdy przychody uzyskiwane są z tytułu działalności:
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
5) publicystycznej.

Jeśli uzyskane przez podatnika przychody nie będą mogły być zakwalifikowane do jednej z wymienionych dziedzin nie będzie możliwe zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Przepis ten od momentu wejścia w życie wzbudza wiele wątpliwości w konsekwencji w przyszłości może stać się przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Od 1 stycznia 2018 r., 50% koszty uzyskania przychodów mogą stosować między innymi architekci, twórcy literatury pięknej, a więc dzieł literackich, kompozytorzy, twórcy filmów, programów telewizyjnych, twórcy stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórcy scenariuszy, twórcy programów komputerowych. Prawo do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów mają także osoby uzyskujące przychody z działalności badawczo-rozwojowej przez którą zgodnie z przepisami art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f. należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań...  (To tylko fragment komentarza. Pełna treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).

Zaloguj się i czytaj dalej >>

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych >>

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1

Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

W sobotę nocna zmiana będzie krótsza. Co z wynagrodzeniem?