Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Stwórz prawidłową informację o warunkach zatrudnienia

Każdy pracodawca niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników ma obowiązek pisemnego poinformowania pracownika o obowiązujących go warunkach zatrudnienia i przysługujących mu uprawnieniach. Komentarz uściśla wymogi, co do treści i terminu doręczenia informacji.
W ramach topiku:
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Warto wiedzieć: Zgodnie z art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, każdy pracodawca niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników ma obowiązek poinformowania pracownika o obowiązujących go warunkach zatrudnienia i przysługujących mu uprawnieniach.
Kadry

Obowiązek ten może być spełniony poprzez częściowe odesłanie do odpowiednich przepisów prawa pracy, np. w kwestii wymiaru urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia.

1. Pisemna informacja

Przepis art. 29 § 3 k.p. nakłada na pracodawców obowiązek informowania pracowników na piśmie o warunkach zatrudnienia i przysługujących im uprawnieniach.

W związku z tym w pisemnej informacji przekazywanej pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni o daty zawarcia umowy o pracę muszą znaleźć się informacje o:

· obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

· częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

· wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

· obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

· układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Pracodawca informując pracownika o jego uprawnieniach urlopowych podaje informacje o wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

Uwaga!

W pisemnej informacji przekazywanej pracownikowi zagadnienia urlopowe dotyczyć mają wyłącznie wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Ważnym punktem w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia jest wskazanie pracownikowi układu zbiorowego pracy, którym jest objęty

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

Więcej na temat

Warunki szkodliwe i warunki szczególne - czym się różnią?

10-05-2017
Wykonywanie pracy w trudnych warunkach nie oznacza automatycznie, że jest to praca w warunkach szczególnych. Tą ostatnia jest pracą o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz znacznej uciążliwości, co oznacza, że obie te okoliczności muszą występować równocześnie.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Poznaj obowiązki pracownika i pracodawcy przy rozwiązaniu umowy o pracę