Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pytania i odpowiedzi

Kiedy można zatrudniać niepełnosprawnego obcokrajowca

13.07.2018
Aby można było mówić o legalnym powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, musi być spełniony szereg warunków.
Więcej

Za pijaństwo na firmowej wycieczce nie będzie nagany

11.07.2018
Naganne zachowanie pracownika w czasie wolnym, nawet jeżeli narusza zasady współżycia społecznego, nie stanowi podstawy do zastosowania przez pracodawcę kary porządkowej.
Więcej

Kiedy rozpoczyna się delegacja?

04.07.2018
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, od kiedy liczyć rozpoczęcie delegacji, jeśli pracownik rozpoczął podróż do miejsca pracy dzień przed jej podjęciem.
Więcej

Czy po kilku latach można zmienić tryb rozwiązania stosunku pracy?

28.06.2018
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę może zostać dokonana przez odwołanie się pracownika od złożonego mu wypowiedzenia.
Więcej

Jak udokumentować urlop okolicznościowy zgodnie z RODO?

27.06.2018
Jak powinien być udokumentowany urlop okolicznościowy w odniesieniu do przepisów o RODO? Czy należy dostarczyć akt zgonu/urodzenia? Odpowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Czy listy płac można wysyłać mailem?

13.06.2018
Nie ma przeciwskazań, aby listy obecności przekazywane były w wiadomościach e-mail. Ważne, aby polityka przetwarzania danych osobowych w danym zakładzie pracy zapewniała ochronę zawartych na listach danych osobowych - wyjaśnia ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Czy potrącać podatek od świadczeń urlopowych wypłacanych z ZFŚS?

05.06.2018
Świadczenia urlopowe nie zostały zwolnione z podatku, czyli należy odprowadzić od nich podatek dochodowy. Wypłacone w danym miesiącu świadczenie urlopowe należy opodatkować z wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Przy czym, potrącając podatek dochodowy nie potrącamy pracowniczych kosztów uzyskania przychodów ani tzw. kwoty wolnej od podatku - wyjaśnia ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

RODO a teczki osobowe, które trafiły już do archiwum

30.05.2018
Ewa Podgórska-Rakiel wyjaśnia, czy nowe regulacje RODO dotyczą tylko dokumentów w teczkach nowo zatrudnianych pracowników, czy także danych zbieranych przed 25 maja 2018 roku.
Więcej

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop szkoleniowy?

22.05.2018
Czy L-4 przerywa urlop szkoleniowy i czy należy niewykorzystaną (z powodu choroby) część urlopu szkoleniowego udzielić w innym terminie? Czy ten urlop przepada?
Więcej

Czy wniosek o zmianę godzin pracy można zgłosić ustnie?

16.05.2018
Przepisy Kodeksu pracy nie regulują wprost zasad wprowadzania incydentalnych zmian rozkładu czasu pracy pracownika dokonywanych na jego wniosek.
Więcej

Czy na liście obecności można wpisać powód nieobecności pracownika?

09.05.2018
Prowadzenie przez pracodawcę listy obecności jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów potwierdzania obecności pracownika w pracy. Nie należy mylić kwestii prowadzenia listy obecności z prowadzeniem ewidencji czasu pracy - wyjaśnia Maciej Łokaj, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Czy w kadrach trzeba prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?

02.05.2018
Po wejściu w życie RODO należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Nie oznacza to jednak, że trzeba będzie w rejestrze wykazywać każdą czynność kadrową.
Więcej

Jaka jest podstawa zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi w pierwszym dniu pracy?

02.05.2018
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, w jaki sposób naliczyć podstawę świadczenia pieniężnego za czas niezdolności do pracy dla zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi przy pracy w pierwszym dniu jej świadczenia, w przypadku gdy na umowie zlecenie została uwzględniona stawka godzinowa brutto 16,00 zł, zaś umowa została zawarta od 3 do 30 kwietnia.
Więcej

Czy pracodawca musi zwrócić pracownikowi pieniądze za uszkodzenie prywatnego ubrania?

19.04.2018
Pracownik działu technicznego uszkodził swoje ubranie prywatne podczas pracy - przechodząc korytarzem zawadził rękawem kurtki o wystający element powieszonej tablicy. Czy pracodawca powinien zwrócić mu pieniądze za ubranie? – odpowiedzi udziela ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Na jakiej zasadzie będzie opodatkowana działalność nierejestrowana od maja 2018 roku?

16.04.2018
Od maja 2018 r. wchodzi w życie tzw. działalność nierejestrowana. Na jakiej zasadzie będzie opodatkowana? Czy należy ją zgłaszać? Czy i w jaki sposób prowadzić dokumentację? Odpowiedzi udziela ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeśli zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu?

12.04.2018
Jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu, ekwiwalent należy obliczyć przyjmując za podstawę wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu zatrudnienia, a współczynnik ekwiwalentu powinien odpowiadać wymiarowi czasu pracy obowiązującemu w ostatnim dniu zatrudnienia - wyjaśnia ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Jak zgodnie z RODO ustalić prawo pracownika do ZFŚS?

11.04.2018
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, czy po 25 maja pracodawca będzie mógł żądać PIT-37, aby ustalić prawo pracownika do ZFŚS.
Więcej

Pracownik tymczasowy może pracować w kilku miejscach

06.04.2018
Pracownik tymczasowy zatrudniony przez jedną agencję pracy tymczasowej może wykonywać pracę na rzecz kilku pracodawców użytkowników z ramienia tej agencji, ale pod pewnymi warunkami.
Więcej

Czy mandat nałożony przez PIP opłaca pracownik czy pracodawca?

03.04.2018
W postępowaniu mandatowym, w sprawach, w których oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy, można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł, a w określonych przypadkach tzw. recydywy – do 5000 zł.
Więcej

Czy cudzoziemiec może zawrzeć umowy zlecenia z dowolną liczbą podmiotów?

31.03.2018
Przepisy nie limitują ilości podmiotów zatrudniających, a jedynie wskazują limity czasowe zatrudnienia na podstawie oświadczenia.
Więcej
1  2  3  4  5    76

Produkty polecane

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Książka zawiera wzory dokumentów (np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia) oraz rozporządzenia i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł