Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pytania i odpowiedzi

Jakim ubezpieczeniom podlegają zleceniobiorcy zatrudnieni w innnej firmie lub emeryci?

20.07.2017
Firmy, które zawierają umowy zlecenia z osobami, które są pracownikami innych podmiotów lub posiadają uprawnienia emerytalne, mogą mieć wątpliwości, jakie składki na ubezpieczenie społeczne muszą odprowadzać za te osoby. Wątpliwości rozjaśnia, Joanna Królikowska, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Rozlicz nadgodziny w rownoważnym systemie czasu pracy!

19.07.2017
Przez pracę w godzinach nadliczbowych rozumie się pracę wykraczającą poza obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Jak określić ilość godzin nadliczbowych w równoważnym systemie czasu pracy, tłumaczy Joanna Stępniak, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy z wynagrodzenia chorobowego można potrącić alimenty?

17.07.2017
Pracodawca może zastanawiać się, czy wynagrodzenia chorobowego dotyczączą te same zasady potrąceń, co w przypadku wynagrodzenia zasadniczego. Wątpliwości rozjaśnia Piotr Kostrzewa, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek gościa zwiedzającego zakład pracy?

14.07.2017
Co powinien zrobić przedsiębiorca w sytuacji gdy organizuje wycieczkę po zakładzie pracy i jeden z gości ulegnie wypadkowi? Na pytanie odpowiada Maciej Ambroziewicz, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zgubione świadectwo pracy - co robić?

12.07.2017
Świadectwo pracy to dokument, który potwierdza staż pracy pracownika oraz jego uprawnienia. Co powinien zrobić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik je zgubi? Na pytanie odpowiada Joanna Lesińska, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumenty, które potwierdzą staż pracy do urlopu wypoczynkowego

10.07.2017
Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy pracownika i wynosi 20 lub 26 dni rocznie. Ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Anna Sokołowska objaśnia, za pomocą jakich dokumentów pracodawca może zweryfikować rzeczywisty staż pracy pracownika.

Stwierdzenie choroby zawodowej: poznaj prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

05.07.2017
Stwierdzenie choroby zawodowej ma dalekosiężne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Maciej Ambroziewicz, przedstawia pełną listę praw pracownika oraz obowiązków pracodawcy, wynikających ze stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika.

Czy okres wakacji jest doliczony do stażu pracy, gdy nauczycielka pomagała w prowadzeniu gospodarstwa rolnego?

03.07.2017
Nauczycielka otrzymała świadectwo dojrzałości 02.06.1989 r., pierwszą pracę podjęła 02.01.1990 r. Czy okres od 02.06.1989 r. do 02.01.1990 r. będzie można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy, jeśli nauczycielka zamieszkiwała w tym czasie z rodzicami, była zameldowana u rodziców oraz pomagała w prowadzeniu gospodarstwa rolnego?

Czy stłuczenie łokcia i kolana to już uraz?

30.06.2017
Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Jakie zdarzenia można zakwalifikować jako uraz? Czy urazem będzie stłuczenie? Na pytania odpowiada Maciej Ambroziewicz, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo może przejść do innego działu?

28.06.2017
Umowa na zastępstwo to szczególny rodzaj umowy o pracę na czas określony. Zawiera się ją w celu zapewnienia ciągłości wykonywania obowiązków, mimo długiej usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Co zrobić w sytuacji, gdy osoba, z którą zawarto umowę na zastępstwo, wyraża chęć przejścia do innego działu? Na to pytanie odpowiada Magdalena Skalska, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W jaki sposób rozliczyć wypłatę uzyskaną z IKZE?

26.06.2017
W rozliczeniach podatku za rok 2016 r. odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Czy wypowiedzenie wysłane pocztą i awizowane jest skuteczne?

23.06.2017
Czasami może zdarzyć się, że osobiste doręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę jest niemożliwe albo wysoce utrudnione. Na pytanie, czy wypowiedzenie wysłane pocztą oraz awizowane jest skuteczne, odpowiada Agnieszka Skalska, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy można potrącić z wynagrodzenia koszt odzieży, obuwia, ochronników słuchu itp.?

22.06.2017
Pracownicy często zadają sobie pytanie, czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pieniądze za nierozliczenie się z odzieży itp., odpowiedzi na to pytanie udzielił Maciej Ambroziewicz, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Elastyczny czas pracy - poznaj jego warianty

19.06.2017
Obecnie coraz bardziej zyskują na popularności tzw. elastyczne formy zatrudnienia. Mogą one przyciągnąć do pracodawcy je oferującego nowych pracowników oraz pomóc im w zachowaniu równowagi praca-życie. O tym, czym jest tzw. elastyczny czas pracy oraz jak można go wprowadzić, opowiada ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Joanna Stępniak.

Jak układać akta osobowe pracownika?

16.06.2017
Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Oznacza to, że niezależnie od formy prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych pracowników, należy założyć i prowadzić, odrębnie dla każdego z nich, akta osobowe. Anna Sokołowska, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy, w jakiej kolejności należy poprawnie układać dokumenty w aktach.

Umowy zlecenia 2017 r.: czy wynagrodzenie musi być określone stawką godzinową?

14.06.2017
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka 13 zł za godzinę wykonywania zlecenia. Czy w związku z tym konieczne jest określenie wysokości wynagrodzenia zleceniobiorcy za pomocą stawki godzinowej? Wątpliwości rozwiewa ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kamila Milczarek.

Wolne na opiekę nad dzieckiem: czy można wykorzystać w minutach?

12.06.2017
Obecnie rodzice mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku pracy, w związku z opieką nad dzieckiem do 14 r.ż., albo w wymiarze 2 dni albo 16 godzin rocznie. Czy istnieje możliwość wykorzystania niepełnej godziny tego zwolnienia? Na te i pokrewne pytania odpowiada Małgorzata Skibińska, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy po macierzyńskim, pracodawca musi dopuścić pracownika na dotychczasowe stanowisko?

09.06.2017
Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, pracownica oczekuje powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko. Co jednak w sytuacji, gdy nie jest możliwe? Co jeżeli pracownica złożyła wniosek o obniżenie czasu pracy? Na te i pokrewne pytania odpowiada Magdalena Kostrzewa, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Urlop szkoleniowy a zgoda pracodawcy na kształcenie

07.06.2017
Wielu pracowników z własnej inicjatywy podnosi kwalifikacje zawodowe. Pracodawcy mogą mieć wątpliwości co do tego czy powinni udzielić im urlopu szkoleniowego. Ekspertka Katarzyna Pietruszyńska udziela odpowiedzi na to pytanie.

Dokumenty potrzebne do urlopu ojcowskiego 2017 r.: kompletna lista!

07.06.2017
Ojcowie coraz częściej korzystają z przysługujących im 2-tygodniowych urlopów ojcowskich. Dowiedz się, jakie dokładnie należy złożyć dokumenty żeby móc skorzystać z tego uprawienia w 2017 r..
1  2  3  4  5    73

Produkty polecane

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 203.92
Promocja: 0.00 zł

Świadectwo pracy na nowych zasadach oraz inne zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Od 1.01.2017 r. w sposób istotny zmieniły się zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy....
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenia na życie w ostatnich latach podlegały dynamicznemu rozwojowi. Przede wszystkim...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł