Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pytania i odpowiedzi

Czy wniosek o zmianę godzin pracy można zgłosić ustnie?

16.05.2018
Przepisy Kodeksu pracy nie regulują wprost zasad wprowadzania incydentalnych zmian rozkładu czasu pracy pracownika dokonywanych na jego wniosek.
Więcej

Czy na liście obecności można wpisać powód nieobecności pracownika?

09.05.2018
Prowadzenie przez pracodawcę listy obecności jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów potwierdzania obecności pracownika w pracy. Nie należy mylić kwestii prowadzenia listy obecności z prowadzeniem ewidencji czasu pracy - wyjaśnia Maciej Łokaj, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Czy w kadrach trzeba prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?

02.05.2018
Po wejściu w życie RODO należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Nie oznacza to jednak, że trzeba będzie w rejestrze wykazywać każdą czynność kadrową.
Więcej

Jaka jest podstawa zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi w pierwszym dniu pracy?

02.05.2018
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, w jaki sposób naliczyć podstawę świadczenia pieniężnego za czas niezdolności do pracy dla zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi przy pracy w pierwszym dniu jej świadczenia, w przypadku gdy na umowie zlecenie została uwzględniona stawka godzinowa brutto 16,00 zł, zaś umowa została zawarta od 3 do 30 kwietnia.
Więcej

Czy pracodawca musi zwrócić pracownikowi pieniądze za uszkodzenie prywatnego ubrania?

19.04.2018
Pracownik działu technicznego uszkodził swoje ubranie prywatne podczas pracy - przechodząc korytarzem zawadził rękawem kurtki o wystający element powieszonej tablicy. Czy pracodawca powinien zwrócić mu pieniądze za ubranie? – odpowiedzi udziela ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Na jakiej zasadzie będzie opodatkowana działalność nierejestrowana od maja 2018 roku?

16.04.2018
Od maja 2018 r. wchodzi w życie tzw. działalność nierejestrowana. Na jakiej zasadzie będzie opodatkowana? Czy należy ją zgłaszać? Czy i w jaki sposób prowadzić dokumentację? Odpowiedzi udziela ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeśli zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu?

12.04.2018
Jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu, ekwiwalent należy obliczyć przyjmując za podstawę wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu zatrudnienia, a współczynnik ekwiwalentu powinien odpowiadać wymiarowi czasu pracy obowiązującemu w ostatnim dniu zatrudnienia - wyjaśnia ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Jak zgodnie z RODO ustalić prawo pracownika do ZFŚS?

11.04.2018
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, czy po 25 maja pracodawca będzie mógł żądać PIT-37, aby ustalić prawo pracownika do ZFŚS.
Więcej

Pracownik tymczasowy może pracować w kilku miejscach

06.04.2018
Pracownik tymczasowy zatrudniony przez jedną agencję pracy tymczasowej może wykonywać pracę na rzecz kilku pracodawców użytkowników z ramienia tej agencji, ale pod pewnymi warunkami.
Więcej

Czy mandat nałożony przez PIP opłaca pracownik czy pracodawca?

03.04.2018
W postępowaniu mandatowym, w sprawach, w których oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy, można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł, a w określonych przypadkach tzw. recydywy – do 5000 zł.
Więcej

Czy cudzoziemiec może zawrzeć umowy zlecenia z dowolną liczbą podmiotów?

31.03.2018
Przepisy nie limitują ilości podmiotów zatrudniających, a jedynie wskazują limity czasowe zatrudnienia na podstawie oświadczenia.
Więcej

Jak udokumentować zatrudnienie, aby zastosować 50 proc. koszty?

30.03.2018
Z treści umowy o pracę powinno wynikać, że obowiązki pracownika obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia dotyczy przeniesienia praw autorskich do utworu.
Więcej

Urlop okolicznościowy: czy trzeba przynieść akt urodzenia dziecka?

21.03.2018
Pracodawca może prosić o okazanie skróconych aktów stanu cywilnego do celów sprawdzenia, czy dana okoliczność uprawniająca do skorzystania z urlopu okolicznościowego zaistniała, natomiast nie powinien żądać i gromadzić tego typu dokumentów.
Więcej

RODO: czy inspektor ochrony danych powinien mieć kierunkowe studia podyplomowe?

21.03.2018
Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w treści rozporządzenia.
Więcej

Czy babcia może dostać zwolnienie lekarskie na chorą wnuczkę?

14.03.2018
Córka rozpoczęła dopiero co pracę i z przyczyn zawodowych nie może iść na zwolnienie na swoją 2-letnią chorą córkę. Ojciec dziecka pracuje za granicą. Czy babcia może dostać zwolnienie lekarskie na chorą wnuczkę?
Więcej

Czy można zrefundować okulary, które pracownik kupił przed podjęciem pracy?

07.03.2018
Przepisy BHP nie rozstrzygają takiego przypadku. Osoba przyjmowana do pracy, która w trakcie wstępnych badań lekarskich otrzymała zalecenie stosowania okularów, powinna w nich przystąpić do pracy - wyjaśnia Maciej Ambroziewicz, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Kwestionariusz osobowy po wejściu w życie RODO

27.02.2018
Już niedługo zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jakich danych w kwestionariuszu osobowym będzie mógł zażądać od pracownika pracodawca?
Więcej

Czy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego można złożyć przed urodzeniem dziecka?

10.02.2018
Ustawodawca nie wskazuje daty, od której wniosek może zostać złożony.
Więcej

Jak przechowywać teczki osobowe byłych pracowników?

22.01.2018
Chodzi o minimalne wymogi dla archiwum, w którym są teczki pracowników którzy już odeszli.
Więcej

Na ile godzin pracy tygodniowo w służbie zdrowia pozwala klauzula opt-out?

16.12.2017
Jaki jest limit nadgodzin w służbie zdrowia dla pracowników medycznych?
Więcej
1  2  3  4  5    76

Produkty polecane

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł