Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pytania i odpowiedzi

Finansowanie pracownikom i osobom współpracującym pakietów medycznych niesie za sobą konsekwencje podatkowe

20.10.2017
Zarówno przekazane na rzecz pracowników, jak i osób współpracujących nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia stanowią przychód (odpowiednio) ze stosunku pracy i tzw. innych źródeł.
Więcej

Czy do pracownika oddelegowanego do Polski z firmy mającej siedzibę w Chinach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług?

12.10.2017
Czy do pracownika oddelegowanego (zezwolenie typ C) do Polski z firmy mającej siedzibę w Chinach mają zastosowanie przepisy ustawy z 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług? W przypadku pracownika delegowanego do Polski z kraju...
Więcej

Czy żądanie zanonimizowanych umów o pracę jest obowiązkiem czy uprawnieniem zamawiającego?

12.10.2017
Czy żądanie zanonimizowanych umów o pracę jest obowiązkiem czy uprawnieniem zamawiającego? Nie ma obowiązku żądania zanonimizowanych umów o pracę w celu dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez zamawiającego...
Więcej

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie w pełnej wysokości, jeżeli młodociany zdał egzamin praktyczny we wcześniejszym terminie?

12.10.2017
Pracodawca ubiega się w gminie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Młodociany pracownik był zatrudniony na czas od 1.09.2014 r. do 31.08.2017 r. (zgodnie ze świadectwem pracy), egzamin zdał jednak 25.08.2017 r. Czy pracodawcy...
Więcej

Czy zagraniczni studenci muszą mieć zezwolenie na pracę?

27.09.2017
Na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych studiuje dziś ponad 57 tys. studentów ze 157 krajów świata.
Więcej

W której deklaracji ZUS należy uwzględniać L-4 pracowników?

21.09.2017
Pracodawca wypłaca pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.
Więcej

Co należy zrobić, aby obywatel Ukrainy otrzymał wizę pracowniczą?

18.09.2017
Fala ruszyła w 2014 roku. Nikt dokładnie nie wie, ilu Ukraińców pracuje w Polsce, ale statystyki wskazują, że z każdym rokiem jest ich więcej. O zjawisku tym piszą wszyscy, od dziennikarzy po socjologów.
Więcej

Jaką stawkę zastosować do kosztów dodatkowych?

14.09.2017
Spółka zakupiła urządzenie od kontrahenta z UE . Dodatkowo otrzymała fakturę za koszty przyjazdu specjalisty tj. przelot lotniczy, nocleg, gastronomia. Koszty z dodatkowej faktury powiększą wartość WNT.
Więcej

Kiedy powstaje zakład?

08.09.2017
Spółka niemiecka zamierza zatrudnić polskiego inżyniera. Osoba ta będzie pracować u siebie w domu w Polsce. Będzie wykonywać prace projektowe przy użyciu komputera.
Więcej

Obowiązki pracodawcy w magazynie przy pracy z maszynami

04.09.2017
Transporter rolkowy to maszyna, podlega kontroli zgodnie z ustaleniami producenta, a pracodawca dba o bezpieczny jego stan. Ponieważ transporter rolkowy służy do przemieszczenia ładunków w związku z tym powinien mieć określoną dopuszczalną nośność, której masa przemieszczanych ładunków nie powinna przekraczać.
Więcej

Odszkodowanie wypłacone pracownikowi za zniszczoną odzież prywatną

01.09.2017
[-PRODUKT_HTML-]  W zakładzie pracy, przy wykonywaniu zleconych prac budowlanych, doszło do zdarzenia (podczas wkładania pianki montażowej do pistoletu doszło do niekontrolowanego wycieku z uszkodzonego opakowania), w wyniku którego została...
Więcej

Pracowniku! Nie musisz podpisywać się pod nałożoną karą porządkową!

30.08.2017
Kary porządkowe, określone przez Kodeks Pracy, czekają pracowników niestosujących ustalonych przepisów. Prawo nie tylko określa jaki rodzaj kary jest przewidziany za konkretne przewinienia, ale również zakłada pociągnięcie do odpowiedzialności pracodawcę, który nie stosuje się do formalnej drogi nakładania kar na pracowników.
Więcej

Czy dodatek specjalny wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego?

28.08.2017
Dodatek specjalny jest jednym ze składników wynagrodzenia pracownika i należy liczyć go do podstawy zasiłku chorobowego pod warunkiem, iż przysługuje również w okresie pobierania zasiłku chorobowego.
Więcej

Czy projekt uchwały o kryterium przyjmowania dzieci powinny oceniać ZZ?

25.08.2017
Czy projekt uchwały rady miasta określający dodatkowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli powinien być zaopiniowany przez związki zawodowe?   Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – dalej pr. ośw. w przypadku równorzędnych...
Więcej

Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym ma prawo do zasiłku chorobowego?

23.08.2017
Czy pracownica może iść w trakcie urlopu wychowawczego na zwolnienie lekarskie z kodem B? Czy należy jej wypłacić wynagrodzenie chorobowe? Jeśli tak, to od jakiej podstawy należy je obliczyć?
Więcej

Kiedy czas szkolenia wlicza się do czasu pracy?

21.08.2017
Pracownicy firmy wykonują w ramach swoich obowiązków m.in. prace na wysokości. W związku z tym pracodawca zorganizował w swojej siedzibie szkolenie na operatorów podestów ruchomych. Dla jednego z pracowników dzień szkolenia przypadał w normalnym dniu pracy, natomiast dla innego był dniem wolnym od pracy.
Więcej

Zwolnienie lekarskie: czy kierownik może otrzymać kserokopię?

18.08.2017
Pracownik ma obowiązek przedłożenia w zakładzie pracy otrzymanego od lekarza papierowego zwolnienia lekarskiego. Przepisy nie zobowiązują natomiast pracownika do dodatkowego dostarczania pracodawcy kserokopii takiego zwolnienia ani też do ujawniania przełożonym szczegółów swojej choroby, tłumaczy Paulina Zawadzka-Filipczyk, ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Poznaj 2 podstawowe modele organizacji czasu pracy

16.08.2017
Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy oraz w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. O dwóch podstawowych modelach organizacji czasu pracy opowiada ekspertka Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Joanna Stępniak.
Więcej

Rozlicz delegację po odpowiednim kursie walut

11.08.2017
W przypadku zagranicznych podróży służbowych pracodawcy mogą mieć wątpliwości, po jakim kursie wymiany walut należy rozliczyć delegację. Paweł Ziółkowski, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy, jak należy rozliczyć koszty poniesione w obcej walucie przez pracownika podczas wyjazdu służbowego.
Więcej

Nie każdemu pracownikowi trzeba założyć akta osobowe

09.08.2017
Co do zasady pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić akta osobowe każdemu z zatrudnionych pracowników. O wyjątkach od tej zasady opowiada Maciej Ambroziewicz, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej
1  2  3  4  5    75

Produkty polecane

Kodeks pracy. Przepisy

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły...
Cena: 13.90
Promocja: 12.51 zł

Obniżenie wieku emerytalnego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony przedemerytalnej, ze szczególnym...
Cena: 199.00

MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nowości w wydaniu 2017: omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych...
Cena: 259.00