Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy cudzoziemiec może zawrzeć umowy zlecenia z dowolną liczbą podmiotów?

Przepisy nie limitują ilości podmiotów zatrudniających, a jedynie wskazują limity czasowe zatrudnienia na podstawie oświadczenia.

Pytanie użytkownika Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Obywatel Ukrainy zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia (oświadczenie o powierzeniu pracy). Inna firma chciałaby go również zatrudnić na zlecenie. Czy cudzoziemiec może zawrzeć umowy zlecenia z dwoma podmiotami w tym samym okresie?

Odpowiedź

Z uwagi na swobodę umów cudzoziemiec może współpracować z dowolną liczbą podmiotów – w tym możliwe jest wykonywanie umów zlecenia na rzecz dwóch firm. W takim przypadku każdy ze zleceniodawców zobowiązany jest dopełnić wymogów związanych z legalizacją zatrudnienia (zarejestrować oświadczenie o zamiarze zatrudnienia lub uzyskać zezwolenie na pracę), chyba że cudzoziemiec uzyska zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (muszą być w nim wskazani obaj zleceniodawcy) lub cudzoziemiec będzie zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Zgodnie z art. 87 ust. 3-4 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dalej u.p.z. – zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, który wykonuje pracę poza zakresem działalności objętych zezwoleniami sezonowymi, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Innymi słowy, przepisy nie limitują ilości podmiotów zatrudniających, a jedynie wskazują limity czasowe zatrudnienia na podstawie oświadczenia. W efekcie, skoro Ukrainiec jest zatrudniony w innym zakładzie pracy na podstawie oświadczenia w ramach umowy zlecenia, to może podjąć zatrudnienie w innym zakładzie pracy na podstawie zlecenia. Podstawą zatrudnienia może być oświadczenie (do limitu 6/12 miesięcy liczy się także okres pracy na rzecz innego podmiotu) lub zezwolenie na pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Formalności tych nie trzeba dopełniać, gdy cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – katalog wyłączeń zawiera art. 87 u.p.z. lub przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.04.2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jak udokumentować zatrudnienie, aby zastosować 50 proc. koszty?