Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy mandat nałożony przez PIP opłaca pracownik czy pracodawca?

W postępowaniu mandatowym, w sprawach, w których oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy, można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł, a w określonych przypadkach tzw. recydywy – do 5000 zł.

Inspektor pracy może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego także po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, jeżeli uzna, że kara ta będzie wystarczająca.

Grzywna w drodze mandatu karnego nakładana jest na sprawcę wykroczenia (najczęściej w formie mandatu kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru). W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego inspektor pracy występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Sprawcą wykroczenia – w zależności od konkretnego przypadku – może być pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, osoba, na której ciąży określony przepisami obowiązek (np. obowiązek wydania świadectwa pracy), osoba będąca odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi. Dane dotyczące ukaranego (sprawcy wykroczenia) znajdują się na druku mandatu.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 

lista dokumentów

Produkty polecane

Obniżenie wieku emerytalnego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony przedemerytalnej, ze szczególnym...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Wypowiedzenie stosunku pracy

Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypowiedzenie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy cudzoziemiec może zawrzeć umowy zlecenia z dowolną liczbą podmiotów?