Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy na liście obecności można wpisać powód nieobecności pracownika?

Kadry
Prowadzenie przez pracodawcę listy obecności jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów potwierdzania obecności pracownika w pracy. Nie należy mylić kwestii prowadzenia listy obecności z prowadzeniem ewidencji czasu pracy - wyjaśnia Maciej Łokaj, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W ramach topiku:
Czas pracy Dokumentacja RODO

Czy po 25 maja 2018 r. (RODO) pracodawca będzie mógł wpisywać na liście obecności powód nieobecności pracownika?

W ocenie Autora odpowiedzi, niezależnie od zagadnienia ochrony danych osobowych i rozpoczęcia stosowania nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, brak jest uzasadnienia do umieszczania powodu nieobecności na liście obecności prowadzonej przez pracodawcę.

Czytaj też: Upoważnienia dla pracowników do przetwarzania danych po 25 maja >

Na wstępie należy podkreślić, iż prowadzenie przez pracodawcę listy obecności jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów potwierdzania obecności pracownika w pracy. Jednocześnie nie należy mylić kwestii prowadzenia listy obecności z prowadzeniem ewidencji czasu pracy, do której zobowiązany jest każdy pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Stąd też, lista obecności, zdaniem autora, spełnia jedynie rolę wspomagającą pracodawcę i nie wyklucza konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy. Z tych względów, autor stoi na stanowisku, iż lista obecności winna zawierać jedynie niezbędne minimum informacji dotyczących pracownika.

Czytaj też: Czy w kadrach trzeba prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?>

Z praktyki lista obecności zwykle zawiera oznaczenie pracodawcy, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu oraz podpis pracownika. Również z punktu widzenia RODO, podawanie dodatkowych danych w postaci powodu nieobecności, np. choroby, w ramach listy obecności nie ma uzasadnienia, albowiem w ocenie autora brak jest celu, dla którego tego typu dane mogłyby być umieszczane, a tym samym przetwarzane na liście obecności.

Podsumowując, po 25 maja niewątpliwie rubryka zawierając powód nieobecności w ramach listy obecności pracownika winna zostać usunięta.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy....
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat,...
Cena: 249.00
Promocja: 224.10 zł

Więcej na temat

Pracodawcy przechowują za dużo danych

31-01-2018
Przygotowując się do RODO, firmy powinny sprawdzić, czy w systemach informatycznych nie gromadzą zbyt wielu danych. Nowe unijne przepisy nie pozwalają m.in. przetwarzać informacji o stanie cywilnym pracowników - mówi dr Dominika Dörre-Kolasa, partner w kancelarii Raczkowski Paruch.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy w kadrach trzeba prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?