Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy należy wystawić osobne świadectwo pracy za pracę na okres próbny?

Pracodawca nie musi wydawać świadectwa pracy po zakończeniu umowy na okres próbny, o ile zamierza nawiązać z pracownikiem kolejną umowę o pracę w ciągu 7 dni po ustaniu umowy na okres próbny. Z jednym wyjątkiem - mianowicie nawet w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy obejmujące okres zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny, jeśli z takim wnioskiem wystąpi pracownik - wskazuje Małgorzata Skibińska, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W ramach topiku:
Dokumentacja
Warto wiedzieć: Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Kadry

Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Czy należy wystawić osobne świadectwo pracy za pracę na okres próbny?

Od dnia 1.01.2017 r. ustawodawca całkowicie zrezygnował z wydawania świadectw pracy po każdej umowie terminowej. Pracodawca będzie obowiązany wydać świadectwo pracy:

1)

z własnej inicjatywy - w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jeśli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy; świadectwo pracy powinno być wydane niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia i dotyczyć okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy;

  Wydawanie świadectwa pracy - nowe zasady od 1 stycznia 2017 r. Wydawanie świadectwa pracy - nowe zasady od 1 stycznia 2017 r. 03-01-2017 Szkolenie

2)

na wniosek pracownika – w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy; wniosek może dotyczyć poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy; pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku; wniosek może być złożony w każdym czasie.

Świadectwo pracy w przypadku określonym w art. 97 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2017 r. należy wydać niezwłocznie- w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie upoważnionej w tym terminie nie będzie możliwe, pracodawca obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręczyć je w inny sposób.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Artykuł pochodzi z Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

PAKIET: Świadectwo pracy na nowych zasadach oraz inne zmiany w prawie pracy w 2017 r. + Minimalna...

Świadectwo pracy na nowych zasadach oraz inne zmiany w prawie pracy w 2017 r. Od 1.01.2017 r. w...
Cena: 99.54
Promocja: 0.00 zł

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 28.08.2015 r. OPRAWA MIĘKKA Z TWORZYWA Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:...
Cena: 63.00

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Silver

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Silver daje Ci dostęp do profesjonalnej bazy...
Cena: 146.37
Promocja: 60.28 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy cała kwota wynagrodzenia podlega składkom na ubezpieczenie społeczne?