Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy pracodawca musi zwrócić pracownikowi pieniądze za uszkodzenie prywatnego ubrania?

Pracownik działu technicznego uszkodził swoje ubranie prywatne podczas pracy - przechodząc korytarzem zawadził rękawem kurtki o wystający element powieszonej tablicy. Czy pracodawca powinien zwrócić mu pieniądze za ubranie? – odpowiedzi udziela ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiedź:

Jeżeli podczas pracy może dochodzić do zniszczenia lub znacznego zabrudzenia odzieży własnej pracownika, a pracodawca, za zgodą pracownika, dopuszcza użytkowanie własnej odzieży, pracownikowi powinien być wypłacany ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny odzieży.

Zgodnie z art. 2373 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie natomiast z art. 2373 § 2 k.p. pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się użytkowanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego. Jednakże w takim przypadku, zgodnie z art. 2373 § 4 k.p., pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 

lista dokumentów

Produkty polecane

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Na jakiej zasadzie będzie opodatkowana działalność nierejestrowana od maja 2018 roku?