Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pracowniku! Nie musisz podpisywać się pod nałożoną karą porządkową!

Kary porządkowe, określone przez Kodeks Pracy, czekają pracowników niestosujących ustalonych przepisów. Prawo nie tylko określa jaki rodzaj kary jest przewidziany za konkretne przewinienia, ale również zakłada pociągnięcie do odpowiedzialności pracodawcę, który nie stosuje się do formalnej drogi nakładania kar na pracowników.
W ramach topiku:
Dokumentacja Obowiązki pracodawcy i pracownika
Warto wiedzieć: Przesłanki oraz sposób nałożenia na pracownika kary porządkowej określono w przepisach KP. Pracodawca nie może ukarać pracownika innymi karami porządkowymi niż przewiduje wymieniony akt prawny.
Kadry

  Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy przy wręczaniu kary nagany pracownik musi w jakiś sposób potwierdzić otrzymanie pisma?

Podczas rozmowy z pracownikiem były obecne dwie osoby (kierownik i pracownik działu HR). Pracownik został wysłuchany, otrzymał pismo z karą nagany, a drugi identyczny egzemplarz z datą trafił do akt. Całe spotkanie było na tyle emocjonującym wydarzeniem, że pracownik na piśmie nie złożył podpisu.

Czy jest on konieczny?

Czy jeśli go nie ma to należy go jakoś uzupełnić?

Pracownik nie jest zobowiązany do podpisania się pod nałożoną karą porządkową. Istotne jest tylko to żeby został poinformowany o nałożeniu kary w odpowiedni sposób oraz aby umożliwiono mu odebranie pisma nakładającego tę karę. Jeżeli pracownik nie zechce podpisać się na dokumencie nakładającym na niego karę nagany pracodawca powinien sporządzić odpowiednią notatkę na ten temat dla celów dowodowych.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować kary porządkowe, tj. karę upomnienia i karę nagany. Kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia (art. 109 § 1 k.p.). Ponadto stosownie do art. 109 § 2 k.p. kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Pracownik nie jest zobowiązany do podpisania się pod nałożoną karą porządkową. Istotne jest tylko to żeby został poinformowany o nałożeniu kary w odpowiedni sposób oraz aby umożliwiono mu odebranie pisma nakładającego tą karę. Jeżeli pracownik nie zechce podpisać się na dokumencie nakładającym na niego karę nagany pracodawca powinien sporządzić odpowiednią notatkę na ten temat dla celów dowodowych. Niepodpisanie kary nagany przez pracownika nie świadczy o jego nieważności.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Więcej na temat

Czy pracodawca może żadąć zaświadczenia o niekaralności?

01-03-2017
W jakim zakresie pracodawca może zbierać informacje o swoim przyszłym pracowniku w kontekście możliwości zbadania jego konfliktów z prawem, jakie miał w przeszłości? Na powyższą sprawę zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdzając, iż zbieranie tego typu informacji może być nielegalne i naruszać prywatność pracownika.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy dodatek specjalny wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego?