Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy w umowie z pracownikiem samorządowym należy zawrzeć klauzulę o dopuszczalnej liczbie godzin ponad określony wymiar czasu pracy?

Pracodawca może w regulaminie wynagradzania określić warunki i sposób wypłacania różnego rodzaju dodatków. Pracodawca może więc wprowadzić w regulaminie wynagradzania dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych.

W umowie o pracę zawieranej na niepełny wymiar czasu pracy strony powinny zawrzeć klauzulę o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, jaki jest przyznawany za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy to też dotyczy osób zatrudnionych w administracji państwowej?

 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu za pracę w godzinach nadliczbowych należy się, według jego wyboru, czas wolny albo wynagrodzenie bez dodatków. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych powinien zostać udzielony na wniosek pracownika samorządowego w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Ponieważ ustawa reguluje kwestię nadgodzin w sposób wyczerpujący, nie stosujemy w tym przypadku posiłkowo przepisów Kodeksu pracy. Jeśli więc pracownikowi samorządowemu nie należy się dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, to również nie trzeba zawierać w umowie o pracę zapisów określających, od kiedy przysługują pracownikowi za pracę ponad wymiar jego godzin dodatki takie jak za godziny nadliczbowe.

Inaczej będzie w przypadku, gdy z regulaminu wynika prawo pracownika do dodatkó za pracę w godzinach nadliczbowych. Wówczas należy ustalić w umowie o pracę pracowników niepełnoetatowych, po przepracowaniu ilu godzin przysługują im świadczenia takie jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Handzlik Marta
lista dokumentów

Produkty polecane

Obniżenie wieku emerytalnego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony przedemerytalnej, ze szczególnym...
Cena: 199.00

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz

W książce w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników...
Cena: 119.00

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 1 września 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 1...
Cena: 69.00

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy w związku ze zmianą stanowiska ze stanowiska urzędniczego na stanowisko pomocnicze pracownik straci dodatek funkcyjny?