Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy z wynagrodzenia chorobowego można potrącić alimenty?

Pracodawca może zastanawiać się, czy wynagrodzenia chorobowego dotyczączą te same zasady potrąceń, co w przypadku wynagrodzenia zasadniczego. Wątpliwości rozjaśnia Piotr Kostrzewa, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W ramach topiku:
Wynagrodzenia
Warto wiedzieć: W wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.
Płace

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik fizyczny zatrudniony na 1/4 etatu z wynagrodzeniem brutto 500 zł miesięcznie, rozchorował się i dostarczył do pracy kilka zwolnień lekarskich. Do naliczenia wynagrodzenia w miesiącu marcu przypada 30 dni choroby.

Czy od wynagrodzenia chorobowego (bo tylko takie będzie miał płacone w tym miesiącu – 393,79 netto) można potrącić alimenty?

Jeśli tak, to czy w normalnej wysokości 60%?

Jak postąpić w przypadku, jeśli w kwietniu będzie kontynuował zwolnienie lekarskie (poinformował, iż istnieje prawdopodobieństwo, że będzie przebywać na zwolnieniu jeszcze przez jakiś czas). Za trzy 3 dni kolejnego zwolnienia lekarskiego, będzie płacone wynagrodzenie, następnie przekazane do ZUS wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego (mała jednostką zatrudniającą 10 osób, więc zasiłek płci pracownikom ZUS).

Jak należy postąpić z alimentami przy wynagrodzeniu za pracę za 3 dni (będzie to brutto i netto 39,93)?

Czy należy napisać wtedy do komornika, iż nie ma z czego dokonać potrącenia lub, że część wynagrodzenia będzie płacił pracownikowi ZUS?

I kiedy napisać to pismo?

W momencie przekazania wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego, 30 kwietnia, czy już w maju?

Czy w ogóle pisać do komornika?

Pracodawca z wynagrodzenia chorobowego dokonuje potrąceń według tych samych zasad, które obowiązują przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Pracodawca powinien poinformować komornika sądowego o niemożliwości dokonywania potrąceń alimentacyjnych z uwagi na wyczerpanie prawa do wynagrodzenia chorobowe i rozpoczęciu wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS.

Minimalne wynagrodzenie 2017 r. - 7 kwot, które trzeba obliczyć na nowo Minimalne wynagrodzenie 2017 r. - 7 kwot, które trzeba obliczyć na nowo 28-12-2016 Szkolenie

Zgodnie z art. 87 § 1 pkt 1) ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy – dalej k.p., w wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – stosownie do art. 87 § 2 k.p. - potrąca się w pierwszej kolejności przed sumami egzekwowanymi na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczkami pieniężnymi udzielonymi pracownikowi oraz karami pieniężnymi, o których mowa w art. 108 k.p. Jednocześnie na mocy art. 87 § 3 pkt 1) k.p. potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych dokonuje się do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. W tych granicach dokonuje się również potrąceń z wynagrodzenia w przypadku, gdy oprócz sum na poczet świadczeń alimentacyjnych dokonuje się również potrąceń na zaspokojenie innych należności. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że w pojęciu "wynagrodzenie za pracę" mieścić nie tylko wynagrodzenie za pracę w ścisłym znaczeniu, ale również inne świadczenia związane z pracą o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia za pracę, czyli takie składniki szeroko pojmowanego wynagrodzenia, które nie są w ścisłym znaczeniu wynagrodzeniem za pracę, jednak są traktowane przez ustawodawcę na porównywalnych zasadach (wyrok SN z 17.02.2004 r., I PK 217/03). Nie ulega więc wątpliwości, że na wyżej przedstawionych zasadach pracodawca dokonuje potrącenia sum na poczet świadczeń należności alimentacyjnych także wówczas, gdy pracownik pobiera wynagrodzenie chorobowe. Pamiętać jednocześnie trzeba, że w przypadku dokonywania potrąceń na poczet świadczeń alimentacyjnych nie obowiązuję kwota wolna od potrąceń, o której jest mowa w art. 871 k.p. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia chorobowego na poczet świadczeń alimentacyjnych na zasadach określonych wyżej przywołanymi przepisami k.p.

Zgodnie z art. 882 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c., dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: 1) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów, 2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi, 3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. Jednocześnie z art. 882 § 2 k.p.c. wynika, że pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w pkt 1–3 powyżej. Jeżeli więc pracodawca zaprzestaje wypłaty wynagrodzenia chorobowego z uwagi na to, że pracownik wyczerpał do niego prawo i w związku z dalszą jego niezdolnością do pracy wskutek choroby będzie mu wypłacany zasiłek chorobowy przez ZUS, pracodawca powinien zawiadomić o tym fakcie komornika sądowego. O powyższym fakcie pracodawca powinien zawiadomić komornika sądowego niezwłocznie po jego wystąpieniu.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Więcej na temat

Potrącenia komornicze z wynagrodzenia - jaka kwota jest wolna od potrąceń w 2017 r.?

09-02-2017
Kwota wolna od potrąceń to kwota wynagrodzenia, którą pracownik zawsze powinien otrzymać niezależnie od liczby oraz wysokości zajęć komorniczych. Zapoznaj się z przykładami, które pozwolą Ci obliczyć, ile można potrącić z wynagrodzenia pracownika.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek gościa zwiedzającego zakład pracy?