Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop szkoleniowy?

Kadry
Czy L-4 przerywa urlop szkoleniowy i czy należy niewykorzystaną (z powodu choroby) część urlopu szkoleniowego udzielić w innym terminie? Czy ten urlop przepada?
W ramach topiku:
Czas pracy Urlopy i zwolnienia od pracy

Pracownik, któremu udzielono 21 dni urlopu szkoleniowego na podstawie art. 103(2) Kodeksu pracy, rozpoczął urlop lecz w czasie jego trwania zachorował i przysłał pracodawcy zwolnienie lekarskie na 9 dni. Jak pracodawca ma postąpić w tej sytuacji?

Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia:

Pracodawca może udzielić pracownikowi pozostałej części urlopu szkoleniowego w innym terminie, o ile będzie to dalej uzasadnione celem, w jakim udzielono urlopu szkoleniowego. Przepisy prawa pracy nie wykluczają udzielenia urlopu szkoleniowego w częściach. Nie będzie to jednak obowiązkiem pracodawcy.

Wymiar urlopu szkoleniowego określony został w przepisie art. 103(2) k.p. Zgodnie z tym przepisem urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlop szkoleniowy przysługuje tylko w trakcie kształcenia się. Jeżeli w okresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (tzn. do czasu egzaminu czy obrony pracy dyplomowej) pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu szkoleniowego, wówczas urlop przepada. Jeśli egzamin już się odbył, odpada cel udzielenia urlopu szkoleniowego, a więc przestaje on już pracownikowi przysługiwać.

W niniejszym przypadku nie należało stosować odpowiednio postanowień art. 166 k.p., dotyczącego urlopów wypoczynkowych, z którego treści wynika, że część urlopu niewykorzystaną z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. Powyższy przepis nie będzie miał zastosowania do urlopu szkoleniowego, bowiem przepisy rozdziału III "Kwalifikacje zawodowe pracowników", tj. art. 102-103(6) k.p., nie zawierają postanowień o odpowiednim stosowaniu przepisów o urlopie wypoczynkowym do urlopu szkoleniowego.

Więcej na temat urlopu szkoleniowego w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Analiza "Urlop szkoleniowy" >
Komentarz praktyczny "Urlop szkoleniowy" >

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Książka zawiera wzory dokumentów (np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia) oraz rozporządzenia i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

Czy za szkolenie odbywane w sobotę pracownikom należy się dzień wolny?

25-11-2017
Przeczytaj odpowiedź eksperta Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy wniosek o zmianę godzin pracy można zgłosić ustnie?