Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeśli zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu?

Płace
Jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu, ekwiwalent należy obliczyć przyjmując za podstawę wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu zatrudnienia, a współczynnik ekwiwalentu powinien odpowiadać wymiarowi czasu pracy obowiązującemu w ostatnim dniu zatrudnienia - wyjaśnia ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W ramach topiku:
Wynagrodzenia

W marcu 2018 r. pracownik świadczył pracę w okresie od 1 do 5 marca na pełny etat z wynagrodzeniem 4360 zł (5 dni kalendarzowych i 3 dni robocze). Następnie od 6 do 31 marca był zatrudniony na 1/2 etatu z pensją zasadniczą 2170 zł (26 dni kalendarzowych i 19 dni roboczych). Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeśli pracownik w miesiącu jego wypłaty na początku miał pełny etat, a kończył zatrudnienie z 1/2 etatu?

Odpowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Obliczając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – dalej rozporządzenia.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

W podstawie ekwiwalentu uwzględniane są składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc oraz składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu (§ 15 rozporządzenia).

Jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu, ekwiwalent należy obliczyć przyjmując za podstawę wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu zatrudnienia, a współczynnik ekwiwalentu powinien odpowiadać wymiarowi czasu pracy obowiązującemu w ostatnim dniu zatrudnienia.. Uprawnienie do urlopu wypoczynkowego z dniem rozwiązania umowy o pracę, na podstawie przepisów art. 171 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., przekształca się bowiem w ekwiwalent za urlop. Takie wynagrodzenie otrzymałby pracownik gdyby wykorzystał urlop wypoczynkowy w naturze.

Przykład:

Do 5 marca 2018 r. pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze etatu, a jego wynagrodzenie za pracę ustalone w stałej miesięcznej stawce wynosiło 4360 zł. Od 6 marca 2018 r. wymiar etatu został obniżony do ˝ etatu, a wynagrodzenie do kwoty 2170 zł.

W dniu 31 marca 2018 r. rozwiązano z pracownikiem stosunek pracy. Pracownikowi pozostało 5 dni (40 godzin) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Podstawa ekwiwalentu:

- 2170 zł – wynagrodzenie jakie przysługuje pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy

Ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego:

- 2170 zł ÷ 10,46 (współczynnik ekwiwalentu 2018 r. dla ˝ etatu ) = 207,46 zł

- 207,46 zł ÷ 8 godzin (dobowa norma czasu pracy) = 25,93 zł

Ekwiwalent za 40 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego:

- 25,93 zł × 40 godzin niewykorzystanego urlopu = 1037,20 zł (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)

Ty też możesz zadawać pytania ekspertom - dowiedz się więcej >>

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

lista dokumentów

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 2 stycznia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 17...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków

Czym jest tutoring? Skąd bierze się rosnąca popularność tej formy edukacji spersonalizowanej?...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jak zgodnie z RODO ustalić prawo pracownika do ZFŚS?