Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeśli zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu?

Płace
Jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu, ekwiwalent należy obliczyć przyjmując za podstawę wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu zatrudnienia, a współczynnik ekwiwalentu powinien odpowiadać wymiarowi czasu pracy obowiązującemu w ostatnim dniu zatrudnienia - wyjaśnia ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W ramach topiku:
Wynagrodzenia

W marcu 2018 r. pracownik świadczył pracę w okresie od 1 do 5 marca na pełny etat z wynagrodzeniem 4360 zł (5 dni kalendarzowych i 3 dni robocze). Następnie od 6 do 31 marca był zatrudniony na 1/2 etatu z pensją zasadniczą 2170 zł (26 dni kalendarzowych i 19 dni roboczych). Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeśli pracownik w miesiącu jego wypłaty na początku miał pełny etat, a kończył zatrudnienie z 1/2 etatu?

Odpowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Obliczając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – dalej rozporządzenia.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

W podstawie ekwiwalentu uwzględniane są składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc oraz składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu (§ 15 rozporządzenia).

Jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu, ekwiwalent należy obliczyć przyjmując za podstawę wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu zatrudnienia, a współczynnik ekwiwalentu powinien odpowiadać wymiarowi czasu pracy obowiązującemu w ostatnim dniu zatrudnienia.. Uprawnienie do urlopu wypoczynkowego z dniem rozwiązania umowy o pracę, na podstawie przepisów art. 171 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., przekształca się bowiem w ekwiwalent za urlop. Takie wynagrodzenie otrzymałby pracownik gdyby wykorzystał urlop wypoczynkowy w naturze.

Przykład:

Do 5 marca 2018 r. pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze etatu, a jego wynagrodzenie za pracę ustalone w stałej miesięcznej stawce wynosiło 4360 zł. Od 6 marca 2018 r. wymiar etatu został obniżony do ˝ etatu, a wynagrodzenie do kwoty 2170 zł.

W dniu 31 marca 2018 r. rozwiązano z pracownikiem stosunek pracy. Pracownikowi pozostało 5 dni (40 godzin) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Podstawa ekwiwalentu:

- 2170 zł – wynagrodzenie jakie przysługuje pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy

Ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego:

- 2170 zł ÷ 10,46 (współczynnik ekwiwalentu 2018 r. dla ˝ etatu ) = 207,46 zł

- 207,46 zł ÷ 8 godzin (dobowa norma czasu pracy) = 25,93 zł

Ekwiwalent za 40 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego:

- 25,93 zł × 40 godzin niewykorzystanego urlopu = 1037,20 zł (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)

Ty też możesz zadawać pytania ekspertom - dowiedz się więcej >>

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

lista dokumentów

Produkty polecane

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Kodeks pracy. Komentarz

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jak zgodnie z RODO ustalić prawo pracownika do ZFŚS?