Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Jak zgodnie z RODO ustalić prawo pracownika do ZFŚS?

Kadry
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, czy po 25 maja pracodawca będzie mógł żądać PIT-37, aby ustalić prawo pracownika do ZFŚS.
W ramach topiku:
Obowiązki pracodawcy i pracownika Fundusze RODO

 

Czy w świetle nowych przepisów RODO, pracodawca w regulaminie ZFŚS może zawrzeć zapis, że w celu ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z Funduszu wymagane jest przedstawienie deklaracji PIT-37 (bądź innych rocznych deklaracji rozliczeniowych) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (np. małżonka, pracujących dzieci)?

Moim zdaniem, w chwili obecnej pracodawca może zawrzeć informację w regulaminie ZFŚS, że w celu ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z Funduszu wymagane jest przedstawienie deklaracji PIT-37 (bądź innych deklaracji rozliczeniowych) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (np. małżonka, pracujących dzieci). Te dokumenty powinny zostać przedstawione jedynie do wglądu, pracodawca nie powinien wykonywać kopii tych dokumentów.

Z przepisów Rozporządzenia* Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych – RODO) nie wynika, iż pracodawca w zakresie ustalania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z Funduszu nie może korzystać z dokumentów rozliczeniowych, które potwierdzą sytuacje materialną pracownika lub innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Należy jednak dodać, iż w chwili obecnej brak jest obowiązujących przepisów wykonawczych do RODO i są jedynie projekty.

Czytaj też: RODO: upoważnienia dla pracowników do przetwarzania danych po 25 maja >>

Zgodnie z art. 8 ust. 1-2 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – dalej u.z.f.ś.s., przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

  Dowiedz się więcej z książki 116,10
RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

Z powołanych przepisów wynika, iż pracodawca jest zobowiązany do ustalenia sytuacji materialnej, tak więc przychody osiągane przez pracownika mogą być dokumentowane na podstawie: oświadczenia pracownika, zaświadczenia o dochodach współmałżonka i innych wspólnie zamieszkujących członków rodziny, tzw. odcinków rent i emerytur, PIT za poprzednie lata.

Warto dodać, iż pracodawca powinien domagać się od pracownika informacji o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny. Potwierdza to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazując, że: "(...) precyzowanie tych postanowień powinno następować z dużą ostrożnością właśnie ze względu na możliwość naruszenia prywatności osób ubiegających się o świadczenia. Regulamin powinien także określać, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie. (...)". Ponadto GIODO stwierdza, iż "(...) Za dopuszczalne w celu dokonania weryfikacji sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uznać należy także przedstawienie pracodawcy zeznania podatkowego (PIT), lecz jedynie do wglądu.".

Ty też możesz zadawać pytania ekspertom - dowiedz się więcej >>

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy....
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat,...
Cena: 249.00
Promocja: 224.10 zł

Więcej na temat

Przygotowując się do zmian w przechowywaniu akt pracowniczych trzeba myśleć o RODO

16-02-2018
1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa, która skraca okres przechowywania akt pracowniczych i pozwala na prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Wcześniej, bo od 25 maja 2018 roku, stosowane będą przepisy RODO, czyli unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przygotowując się do zmian, trzeba mieć na uwadze konieczność aktualizacji obowiązujących w firmie procedur oraz opis procesów przetwarzania danych.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Pracownik tymczasowy może pracować w kilku miejscach