Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Kiedy powstaje zakład?

Spółka niemiecka zamierza zatrudnić polskiego inżyniera. Osoba ta będzie pracować u siebie w domu w Polsce. Będzie wykonywać prace projektowe przy użyciu komputera.
W ramach topiku:
Dokumentacja Stosunek pracy
Warto wiedzieć: Dla istnienia zakładu konieczne jest posiadanie przez przedsiębiorcę w danym miejscu struktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.
Kadry

  Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Czy w takim wypadku nie mamy do czynienia z zakładem? Czy sam fakt określenia miejsca pracy w umowie o pracę nie może być potraktowane jako wypełnienie warunków stałego zakładu? Jeżeli nie to czy zakup wyposażenia i umieszczenie go w mieszkaniu pracownika nie spowoduje, że mieszkania to może być potraktowane jako zakład?

 

 W przedstawionej sytuacji nie zostanie utworzony zakład. Będzie tak nawet, jeżeli do mieszkania, o którym mowa, spółka zakupi wyposażenie.

 

Jak stanowi art. 4a pkt 11 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., ilekroć w u.p.d.o.p. mowa jest o zagranicznym zakładzie oznacza to:

1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,

3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje - chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Polsko-niemiecką umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jest Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie 14.05.2003 r.. Jak stanowi art. 5 ust. 1 Umowy, określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Z kolejnych przepisów wynika, między innymi, że określenie "zakład" obejmuje w szczególności miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych (zob. art. 5 ust. 2 Umowy) oraz – bez względu na inne postanowienia - nie obejmuje:

4. użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;

5. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania;

6. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;

7. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

8. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;

9. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o których mowa w pkt 1-5, pod warunkiem jednak, że całkowita działalność stałej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy (zob. art. 5 ust. 3 Umowy).

Z przytoczonych przepisów wynika, że dla istnienia zakładu konieczne jest posiadanie przez przedsiębiorcę w danym miejscu struktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Fakt zatrudnienia pracownika i jego pracy w określonym miejscu takiej struktury nie tworzy.

 W przedstawionej sytuacji nie zostanie utworzony zakład w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, a w konsekwencji w rozumieniu u.p.d.o.p. Będzie tak nawet, jeżeli do mieszkania, o którym mowa, spółka zakupi wyposażenie, gdyż – jak rozumiem – chodzi o wyposażenie niezbędne do wykonywanie prac projektowych zleconych pracownikowi, a nie do prowadzenia działalności niemieckiej spółki.

Mieszkanie to uznać trzeba będzie za zakład dopiero wówczas, gdy zmieni się sposób jego używania. Będzie tak, przykładowo, jeżeli przy wykorzystaniu tego mieszkania spółka niemiecka będzie prowadzić swoją działalność, np. będzie je wykorzystywać do obsługi klientów w Polsce.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Więcej na temat

Co tak naprawdę składa się na zakład pracy?

23-03-2017
Prywatyzacja gospodarki w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wywołała wrażenie, że prywatyzacji uległy także relacje w zakładach pracy. Jednakże zakład pracy był i jest strukturą społeczną. Na pytanie, co obecnie tworzy zakład pracy i jaka jest jego aktualna definicja, odpowiada Arkadiusz Sobczyk w książce "Państwo zakładów pracy".

 

Czytaj kolejny
artykuł

Obowiązki pracodawcy w magazynie przy pracy z maszynami