Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Za pijaństwo na firmowej wycieczce nie będzie nagany

Kadry
Naganne zachowanie pracownika w czasie wolnym, nawet jeżeli narusza zasady współżycia społecznego, nie stanowi podstawy do zastosowania przez pracodawcę kary porządkowej.
W ramach topiku:
Obowiązki pracodawcy i pracownika Stosunek pracy Zatrudnienie

Użytkownik Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zadał ekspertowi następujące pytanie:
Czy można udzielić pracownicy kary nagany za naganne zachowanie w czasie wycieczki firmowej organizowanej z Funduszu Świadczeń Socjalnych? Pracownica w znaczny sposób nadużywała alkoholu, zachowywała się wulgarnie oraz zakłócała porządek i komfort innym uczestnikom wycieczki.

Odpowiedź:

Naganne zachowanie pracownika w czasie wolnym, nawet jeżeli narusza zasady współżycia społecznego, nie stanowi podstawy do zastosowania przez pracodawcę kary porządkowej.

Stosownie do art. 108* ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, pracodawca może zastosować karę upomnienia albo nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

  Dowiedz się więcej z książki 207,00
MERITUM HR
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

Do kar porządkowych należy także kara pieniężna. Jej nałożenie dopuszczalne jest również za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Pokreślenia wymaga, że katalog zdarzeń uzasadniających wymierzenie pracownikowi kary porządkowej nie podlega wykładni rozszerzającej. Konkretyzując, nie każde zachowanie pracownika i nie w każdym czasie (przyjęto założenie, że wycieczka odbywała się w czasie wolnym, a nie stanowiła podróży służbowej), nawet jeżeli narusza zasady współżycia społecznego, umożliwia zastosowanie przez pracodawcę kary porządkowej. Zastosowanie środków dyscyplinujących byłoby możliwe gdyby naruszenie ww. zasad, doprowadziło do naruszenia ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Tym samym zdaniem autora, opisane w pytaniu zachowanie nie może stanowić przesłanki ukarania pracownika karą porządkową.

POLECAMY: LEX Navigator Prawo Pracy
Tu znajdziesz procedurę wymierzenia kary porządkowej przez pracodawcę krok po kroku* >

-----------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

lista dokumentów

Produkty polecane

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

  Procedury Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach,...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Więcej na temat

Wyjazd incentive to coś więcej niż wyjazd integracyjny

06-07-2018
Wyjazdy integracyjne znają już wszyscy, wyjazdy motywacyjne to również nie nowość. A kto słyszał o incentive travel? Coraz więcej organizacji decyduje są na taki system wsparcia sprzedaży.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Kiedy rozpoczyna się delegacja?