Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Oblicz zasiłek chorobowy zleceniobiorcy - to prostsze niż myślisz!

To, jak należy ustalić, wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy może przysporzyć zleceniodawcy trudności. Nasz ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Piotr Kostrzewa, tłumaczy krok po kroku, jak ustalić kwotę zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy.
W ramach topiku:
Ubezpieczenia chorobowe
Warto wiedzieć: Zasadniczo podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Ubezpieczenia

Umowa została zawarta w dniu 17 września 2016 r. Zleceniobiorca zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W okresie od 12-19 października 2016 r. zachorował, ale nie otrzymał z tego tytułu zasiłku chorobowego, ponieważ nie miał wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu 90 dni. W okresie od 14-15 stycznia 2017 r. zachorował po raz kolejny.

Czy w takiej sytuacji podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest kwota przychodu osiągniętego za październik 2016 r., czy przychody za okres październik-grudzień 2016 r.?

Zleceniobiorca wynagradzany jest stawką godzinową.

Czy miesiąc październik należy uzupełnić, czy przyjąć kwotę przychodu faktycznie otrzymanego?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy powinien stanowić przeciętny miesięczny przychód za okres październik - grudzień 2016 r. Przychód za październik 2016 r. powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełnienia.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - dalej u.ś.p., zasadniczo podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Rewolucja w L4 od 2018 r. - koniec druków ZUS ZLA Rewolucja w L4 od 2018 r. - koniec druków ZUS ZLA 23-02-2017 Szkolenie

W przypadku, gdy zleceniobiorca, dla którego podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe nie stanowi zadeklarowana kwota (tj. zleceniobiorców, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów podatkowych), podlegał temu ubezpieczeniu krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, na mocy art. 48 ust. 2 w zw. z art. 36 ust. 2 u.ś.p. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że w przypadku przedstawionym w pytaniu podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy wynagradzanemu stawką godzinową stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres październik - grudzień 2015 r. Z art. 50 ust. 1 u.ś.p. wynika, że jeżeli w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku, przychód zleceniobiorcy uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 1) wyłącza się przychód za miesiące, w których zleceniobiorca wykonywał pracę przez mniej niż połowę miesiąca, 2) przyjmuje się faktyczny przychód za miesiące, w których zleceniobiorca wykonywał pracę przez co najmniej połowę miesiąca. W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy uwzględnia się przychód w faktycznej wysokości, bez uzupełniania. Dotyczy to również zleceniobiorcy, którego wynagrodzenie zostało określone stawką godzinową.

lista dokumentów

Produkty polecane

Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych

Monografia jest jedynym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki umów cywilnoprawnych w...
Cena: 129.00

Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium

W publikacji w przystępny i zwięzły sposób omówiono zagadnienia dotyczące systemu ubezpieczeń...
Cena: 39.00

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - program dla nowych Klientów (licencja...

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja na którą składa się szereg...
Cena: 2405.88
Promocja: 0.00 zł

Więcej na temat

Przedsiębiorca na chorobowym może podpisywać faktury

21-04-2016
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywanie działalności zarobkowej w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy pozbawia ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego. Czy działalnością zarobkową może być np. podpisywanie faktur przez osoby prowadzące własną firmę? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w poradniku Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2016.

 

Czytaj kolejny
artykuł

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?