Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Kiedy rozpoczyna się delegacja?

Kadry
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, od kiedy liczyć rozpoczęcie delegacji, jeśli pracownik rozpoczął podróż do miejsca pracy dzień przed jej podjęciem.
W ramach topiku:
Czas pracy Stosunek pracy

Użytkownik Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się do eksperta z pytaniem powstałym na tle następującego stanu:

Pracownik, przebywając na urlopie wypoczynkowym w dniu 7 maja tego samego dnia wyjechał pociągiem o godz. 16:15 w delegację, żeby móc być na budowie wieczorem i następnego dnia rano o godz. 07:00 rozpocząć pracę. Od kiedy należy liczyć rozpoczęcie delegacji? Od 07.05.2018 od godz. 16:15, czy od dnia 08.05.2018 od godz. 07:00?

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Stosownie do art. 77(5) § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy* (Dz.U.2018.108 z późn. zm. - zwany dalej k.p.) pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż państwowa lub samorządowa jednostka sfery budżetowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania (art. 77(5) § 3 k.p).

Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

Polecamy analizę: Podróż służbowa pracownika >*

Do omawianego zagadnienia zastosowanie znajdzie zatem rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej(Dz. U. z 2013 r. poz. 167 – zwane dalej r.w.s.n.).

Zgodnie z § 6 ust. 1 r.w.s.n. miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca.

Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

Masz pytanie do eksperta? Tu możesz je zadać >

Z powołanych wyżej przepisów widać, że ustawodawca pozostawił dużą swobodę w określeniu, kiedy rozpoczyna i kończy się podróż służbowa. W treści pytania zawarte jest sformułowanie, pracownik przebywając na urlopie wypoczynkowym 07.05.2018 tego samego dnia wyjechał pociągiem o godz. 16:15 w delegacje. Z tego fragmentu wynika, że skoro pracownik wyjechał rzeczonym pociągiem w delegację, tym samym rozpoczął podróż służbową. Mając to na uwadze, w mojej opinii, bardziej właściwe będzie uznanie, że rozpoczęcie delegacji należy liczyć od 07.05.2018, godz. 16:15. Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca (§ 3 ust. 1 r.w.s.n). Jeżeli zatem w omawianym przypadku pracodawca zaakceptował pociąg jako środek transportu służący do odbycia podróży służbowej, tym bardziej uzasadnione, ze delegacja rozpoczęła się wraz z odjazdem pociągu.

-----------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

 
X

Urlop


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Urlop? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
lista dokumentów

Produkty polecane

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy po kilku latach można zmienić tryb rozwiązania stosunku pracy?