Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pracodawca nie zawsze ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy - stanowi tak art. 15 Kodeksu pracy. Jednak nie zawsze to pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za wypadek przy pracy pracownika. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Grzegorz Łyjak tłumaczy, w jakich sytuacjach odpowiedzialność nie będzie spoczywać na pracodawcy.
W ramach topiku:
Obowiązki pracodawcy i pracownika Ubezpieczenie wypadkowe
Warto wiedzieć: Odpowiedzialność mogą ponieść także osoby kierujące pracownikami (kierownicy wydziałów, majstrowie, brygadziści itp.), które organizują lub tolerują wykonywanie pracy przez podległych im pracowników z naruszeniem przepisów bhp.
Kadry Ubezpieczenia

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik sprzątający poparzył się pozostawionym przez laboranta chemicznego dozownikiem w zlewie po kwasie siarkowym 95 PR.W trakcie kontroli zostało ujawnione, że pracownicy nie są zapoznawani na bieżąco z kartami charakterystyk. Karty są z 2014 roku, brak jest zapisów ze szkolenia na stanowisku pracy, dozowniki się pouszkadzane.

Kiedy mówi się o wypadku pracownika z winy pracodawcy czy jest to jednoznaczne z tym, że osoby kierujące pracownikami dopuszczają się poważnych uchybień i zaniedbań?

Pracodawca nie zawsze jest jedyną osobą odpowiedzialną za wypadek przy pracy. Odpowiedzialność mogą ponieść także osoby kierujące pracownikami (kierownicy wydziałów, majstrowie, brygadziści itp.).

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy - art. 15 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.. Ponadto stosownie do art. 207 k.p. ponosi on odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2 k.p. Jednakże oprócz pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i przestrzeganie przepisów bhp w procesie pracy ponoszą również osoby kierujące pracownikami, które stosownie do art. 212 k.p. są obowiązane:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

W jakim języku przeprowadzić szkolenie BHP dla Ukraińców? W jakim języku przeprowadzić szkolenie BHP dla Ukraińców? 21-04-2017 Szkolenie

Tym samym, w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, nie zawsze to pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność. Odpowiedzialność mogą ponieść także osoby kierujące pracownikami (kierownicy wydziałów, majstrowie, brygadziści itp.), które organizują lub tolerują wykonywanie pracy przez podległych im pracowników z naruszeniem przepisów bhp. Mogą one ponieść odpowiedzialnością za wykroczenie lub odpowiedzialność karną, odpowiedzialność odszkodowawczą wobec poszkodowanego pracownika lub członków jego rodziny. Każdorazowo odpowiedzialność ta będzie uzależniona do stopnia winy, przyczynienia się do wypadku przez pracodawcę lub inne osoby oraz skutków wypadku (por. wyrok SN z dnia 12 grudnia 2012 r., V KK 64/12).

Tym samym nie zawsze w sytuacji, gdy osoby kierujące pracownikami przyczyniły się do powstania zdarzenia wypadkowego odpowiedzialność karna, wykroczeniowa, odszkodowawcza będzie ciążyła na pracodawcy (rozumianego jako osoba fizyczna).

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

Więcej na temat

Stres może być przyczyną wypadku przy pracy

13-07-2017
Nawet jeśli stres jest wpisany w charakter zawodu pracownika, może zostać uznany za powód wypadku przy pracy w sytuacji szczególnej, rażąco odbiegającej od codzienności w firmie - informuje "Rzeczpospolita".

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy i jak można wydłużyć okres wypowiedzenia?