Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

RODO a teczki osobowe, które trafiły już do archiwum

Ewa Podgórska-Rakiel wyjaśnia, czy nowe regulacje RODO dotyczą tylko dokumentów w teczkach nowo zatrudnianych pracowników, czy także danych zbieranych przed 25 maja 2018 roku.

Czy dokumenty przechowywane w teczkach osobowych, które trafiły do archiwum, trzeba dostosować do RODO? Czy w związku z wejściem RODO trzeba np. usuwać z tych teczek np. imiona rodziców?

Odpowiada ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ewa Podgórska-Rakiel:

Nie, dane zbierane przez pracodawcę do tej pory miały podstawę prawną w postaci obowiązujących przepisów i nie ma powodu aby te dane usuwać po dniu 25 maja.

Rozporządzenie* Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, zacznie obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z kolei projektowane pod kątem RODO zmiany w Kodeksie pracy jeszcze są procedowane i termin ich uchwalenia nie jest określony choć należy spodziewać się, że nowelizacja nastąpi już niedługo.

  Dowiedz się więcej z książki 116,10
RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

Na mocy art. 88 ust. 1-2 RODO państwa członkowskie mają możliwość zawrzeć w swoich przepisach lub w porozumieniach zbiorowych bardziej szczegółowe przepisy mające zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem, w szczególności do celów rekrutacji, wykonania umowy o pracę, w tym wykonania obowiązków określonych przepisami lub porozumieniami zbiorowymi, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy lub klienta oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy. Przepisy te muszą obejmować odpowiednie i szczegółowe środki zapewniające osobie, której dane dotyczą, poszanowanie jej godności, prawnie uzasadnionych interesów i praw podstawowych, w szczególności pod względem przejrzystości przetwarzania, przekazywania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą oraz systemów monitorujących w miejscu pracy.

Powyższy przepis oznacza, że ustawodawca unijny zezwolił na sprecyzowanie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych np. w Kodeksie pracy z czego polski ustawodawca skorzystał. W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 dokonuje się pewnych zmian np. w zakresie danych zbieranych podczas rekrutacji i w związku z przetwarzaniem danych osobowych pracownika. W żadnych jednak przepisach nie ma mowy o stosowaniu zasad RODO wstecz. Zbierane do tej pory dane osobowe od kandydatów na pracowników i pracowników miały podstawę prawną w obowiązujących przepisach. Choć nowelizacja powoduje, że niektóre z nich nie będą już przekazywane pracodawcy na podstawie ustawy np. imiona rodziców, to jednocześnie w żaden sposób ustawodawca nie ingeruje w to co było zgodne z przepisami pod rządami przepisów obowiązujących do tej pory. Zatem pracodawca nie ma obowiązku usuwania z akt danych zebranych wcześniej.

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.
  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 

lista dokumentów

Produkty polecane

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop szkoleniowy?