Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Rozlicz delegację po odpowiednim kursie walut

W przypadku zagranicznych podróży służbowych pracodawcy mogą mieć wątpliwości, po jakim kursie wymiany walut należy rozliczyć delegację. Paweł Ziółkowski, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy, jak należy rozliczyć koszty poniesione w obcej walucie przez pracownika podczas wyjazdu służbowego.
W ramach topiku:
Wynagrodzenia Podróże służbowe
Warto wiedzieć: Jeżeli pracownik nie przedstawił dowodów zakupu waluty, zastosować należy kurs średni NBP.
Kadry Płace

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawa dotyczy pracownika podczas zagranicznej delegacji w UE zapłacił gotówką/prywatną kartą za wejście na targi, posiłki itp. Wydatki poniesiono w euro. Ponieważ pracownik nie przedstawił żadnych potwierdzeń z banku, ani kantoru, do rozliczenia wydatków gotówkowych przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na dzień rozliczenia kosztów podroży. Pracownik twierdzi że jest to działanie na jego szkodę, i że powinien być użyty kursu zakupu waluty, jednocześnie nie potrafi potwierdzić i udokumentować kursu po jakim nabył walutę.

Czy pracownik może mieć roszczenie do pracodawcy z tytułu użycia kursu średniego NBP?

Skoro pracownik nie przedstawił dowodów zakupu waluty, zastosować należy kurs średni NBP. Rozwiązaniem też może być wypłata dokonana w euro.

W myśl art. 77[5]ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Pracodawcy sektora publicznego muszą stosować przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - dalej r.p.s.

Sprawdź, kiedy wyjazd jest podróżą służbową Sprawdź, kiedy wyjazd jest podróżą służbową 17-01-2017 Szkolenie

Pozostali pracodawcy określają zasady rozliczania podróży służbowych w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona w przepisach r.p.s. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera stosownych postanowień, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów r.p.s.

Tymczasem w myśl zapisów § 20 ust. 3 r.p.s. rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia. Co prawda nie wiadomo o jaki dokładnie średni kurs chodziło ustawodawcy, ale nawiązując chociażby do art. 11a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadnym jest stosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia. Oczywiście oznacza to, że pracownik może być stratny lub skorzystać na wymianie. Skoro jednak nie przedłożył dowodu zakupu waluty, nie ma innej możliwości, jak rozliczyć według kursu średniego NBP.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów

Produkty polecane

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

Więcej na temat

Dowiedz się, od kiedy wspólnik spółki jawnej powinien rozliczać się z ZUS

01-02-2017
O powstaniu obowiązku ubezpieczeń nie decyduje tylko zawarcie umowy spółki i zgłoszenie jej do Krajowego Rejestru Sądowego - podkreśla Agnieszka Rosa, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Nie każdemu pracownikowi trzeba założyć akta osobowe