Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

W jakich przypadkach za nadgodziny przysługuje 200% dodatek?

W zależności od tego, kiedy ma miejsce wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych (nadgodziny), pracownikowi przysługuje różnej wysokości dodatek do podstawowego wynagrodzenia. Joanna Stępniak, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśnia, czy możliwe jest, by dodatek wyniósł 200 proc.
W ramach topiku:
Czas pracy Wynagrodzenia
Warto wiedzieć: Pracownikowi pracującemu w niedzielę lub święto, które nie jest dla niego normalnym dniem pracy w pierwszej kolejności należy się dzień wolny od pracy.
Kadry Płace

Artykuł pochodzi z Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W jakich przypadkach nadgodziny będą płatne 200%?

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują 200% dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z art. 1511 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. oprócz normalnego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

Uwaga! W ocenie niektórych komentatorów prawo do dwóch 100% dodatków może należeć się pracownikowi, w przypadku w którym świadczył pracę w niedzielę, z tytułu której nie otrzymał innego dnia wolnego od pracy.'

Dowiedz się, ile wynosi dodatek za pracę w nocy w 2017 r. Dowiedz się, ile wynosi dodatek za pracę w nocy w 2017 r. 09-01-2017 Szkolenie

Pracownikowi pracującemu w niedzielę lub święto, które nie jest dla niego normalnym, zaplanowanym dniem pracy w pierwszej kolejności należy się dzień wolny od pracy, a gdy nie jest możliwe zrekompensowanie pracownikowi pracy w tym dniu w powyższy sposób wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem za każdą godzinę takiej pracy (art. 15111 k.p.). Jeżeli zatem pracodawca nie może udzielić pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto zobowiązany jest wypłacić mu wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek za każdą godzinę pracy w tym dniu.

Niezrekompensowana dniem wolnym praca w niedzielę lub święto, w ocenie niektórych komentatorów, stanowi równocześnie pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, za którą pracodawca powinien wypłacić pracownikowi kolejny 100% dodatek do wynagrodzenia.

Jednakże zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 15.02.2006 r., II PZP 11/2005, OSNP 2006/11-12/170) "w razie nieudzielania przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuje za każdą godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek przewidziany w art. 15111 § 2 in fine lub § 3 kodeksu pracy".

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Artykuł pochodzi z Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami Sprawdź 

Joanna Stępniak
lista dokumentów

Produkty polecane

Elastyczny czas pracy

Krzysztof Stefański – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Czas pracy. 50 najważniejszych problemów

Opracowanie zawiera rozwiązania i interpretacje 50 najistotniejszych zagadnień z zakresu przepisów...
Cena: 59.00
Promocja: 5.90 zł

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - program dla nowych Klientów (licencja...

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja na którą składa się szereg...
Cena: 2405.88
Promocja: 0.00 zł

Więcej na temat

10 nietypowych rozwiązań ułatwiających work-life balance

14-04-2017
Dodatkowy urlop, przyzakładowe przedszkole, czy może elastyczny czas pracy? Wielu menedżerów HR zastanawiało się nad wprowadzeniem w swojej firmie takich czy innych rozwiązań. Poznaj 10 niebanalnych sposobów na to, jak pracodawca może pomóc pracownikom zachować work-life balance.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy po porodzie, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu, zasiłek będzie wypłacał ZUS?