Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Wnioski urlopowe nie muszą być składane w formie papierowej

Pracodawca będzie korzystał z nowej bazy nieobecności.Podczas testów zauważono, że nie ma opcji drukowania wniosków urlopowych. Czy w takiej sytuacji pracownik musi złożyć papierowy wniosek o urlop?Jeżeli nie, to w przypadku awarii bazy elektronicznej jak udowodnić pracownikowi że był na urlopie?

Odpowiedź: Wnioski urlopowe nie muszą być składane w formie papierowej. Fakt korzystania z urlopu należy odnotować w karcie ewidencji czasu pracy.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem. W obu przypadkach pracodawca obowiązany jest wziąć pod uwagę wnioski pracowników odnośnie preferowanego terminu wykorzystania urlopu. Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia pracownikowi urlopu należy do pracodawcy, nie oznacza to jednak, że pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego wniosku. Wyjątek w tym zakresie dotyczy urlopu zaległego, do wykorzystania którego pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika nawet bez jego zgody.
Wniosek pracownika, w którym wskazuje on datę planowanego odpoczynku jest więc koniecznym elementem procedury udzielania urlopów wypoczynkowych. Przepisy k.p. nie określają jednak formy, w jakiej powinny być składane wnioski urlopowe. Kwestia ta powinna zostać uregulowana na szczeblu przepisów wewnątrzzakładowych. To od decyzji pracodawcy zależy, czy będzie wymagał składania wniosków na piśmie, czy też wybierze inną formę zarządzania wnioskami urlopowymi. Formalnie nie ma zatem przeciwwskazań aby pracodawca uregulował zasady udzielania urlopów wypoczynkowych wprowadzając elektroniczny system obiegu wniosków urlopowych.
Należy pamiętać, że informacja o dniach, w których pracownik korzystał z urlopu musi znaleźć się w ewidencji czasu pracy, prowadzonej w formie imiennej karty, odrębnie dla każdego pracownika (§ 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz. U. Nr 62, poz. 286). Jeżeli ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej (również w tym przypadku przepisy nie określają, w jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy), pracodawca powinien zadbać o należyte zabezpieczenie gromadzonych danych, tak aby w razie awarii systemu był w stanie odzyskać utracone dane.

 Katarzyna Pietruszyńska

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
lista dokumentów

Produkty polecane

MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 228.00
Promocja: 114.00 zł

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 203.92
Promocja: 0.00 zł

Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Na rozwiązanie stosunku pracy związkowca wymagana jest zgoda zarządu zakładowej organizacji związkowej