Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

W terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego kierownik jednostki zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to obejmuje:

- bilans,

- rachunek zysków i strat,

- informację dodatkową,

a w przypadku jednostek podlegających badaniu również:

- rachunek przepływów pieniężnych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym.

Podstawa prawna:

art. 45-52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Przeczytaj więcej:

Sprawozdanie finansowe jednostki

Najczęstsze błędy i przekłamania w sprawozdaniach finansowych

Bilans jako podstawowy element sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości

lista aktualności

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 24 stycznia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 12...
Cena: 63.00
Promocja: 31.50 zł

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 1 września 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 1...
Cena: 69.00

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 203.92
Promocja: 0.00 zł