Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Wzory dokumentów

Świadectwo pracy

02.01.2017
Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi. Należy to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy. Przykładowy wzór pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

17.09.2013
Procedura dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia wymaga złożenia wniosku oraz oświadczenia. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji. Wniosek pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Powiązane przepisy z Dz.U.2013.899 : § 2
Więcej

Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia.

17.09.2013
Formularz jest rodzajem sprawozdawczości z działalności agencji zatrudnienia. Zgłaszamy go za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia danego roku. Formularz sprawozdawczy należy złożyć w formie papierowej lub w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 18f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Więcej

Umowa o pracę na czas określony

30.05.2012
Umowa na podstawie, której pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie przewidzianego w niej czasu. Przykładowy wzór pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Powiązane przepisy z Dz.U.2016.1666 t.j. : art. 25
Więcej

Regulamin wynagradzania uwzględniający podwyżki inflacyjne.

17.09.2009
Regulamin wynagradzania zwany dalej Regulaminem ustala warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą, a także zasady ich przyznawania.
Więcej

Regulamin zwolnień grupowych.

04.06.2009
Niniejszy regulamin został przygotowany na podstawie art. 3 ust. 4 lub art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
Więcej

Zakładowy układ zbiorowy pracy

11.02.2008
Powiązane przepisy z Dz.U.2016.1666 t.j. : art. 239
Więcej

Produkty polecane

Ryzyko niezdolności do pracy

Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezdolności do pracy. Jego doniosłość...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł