Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Wzory dokumentów

Świadectwo pracy

02.01.2017
Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi. Należy to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy. Przykładowy wzór pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

17.09.2013
Procedura dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia wymaga złożenia wniosku oraz oświadczenia. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji. Wniosek pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Powiązane przepisy z Dz.U.2013.899 : § 2

Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia.

17.09.2013
Formularz jest rodzajem sprawozdawczości z działalności agencji zatrudnienia. Zgłaszamy go za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia danego roku. Formularz sprawozdawczy należy złożyć w formie papierowej lub w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 18f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Umowa o pracę na czas określony

30.05.2012
Umowa na podstawie, której pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie przewidzianego w niej czasu. Przykładowy wzór pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Powiązane przepisy z Dz.U.2016.1666 t.j. : art. 25

Regulamin wynagradzania uwzględniający podwyżki inflacyjne.

17.09.2009
Regulamin wynagradzania zwany dalej Regulaminem ustala warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą, a także zasady ich przyznawania.

Regulamin zwolnień grupowych.

04.06.2009
Niniejszy regulamin został przygotowany na podstawie art. 3 ust. 4 lub art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Zakładowy układ zbiorowy pracy

11.02.2008
Powiązane przepisy z Dz.U.2016.1666 t.j. : art. 239

Produkty polecane

Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Kodeks pracy. Przepisy

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły...
Cena: 13.90
Promocja: 12.51 zł

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym

W książce poddano analizie zakaz dyskryminacji zarówno na etapie nawiązania stosunku pracy, jak i...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł