Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Zmiany w prawie

Doprecyzowano przepisy o ochronie roszczeń pracowniczych

21.07.2017
Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy, która ma poprawić ochronę roszczeń pracowniczych. Nowelizacja ustawy zakłada przyspieszenie pomocy finansowej dla pracowników, którzy stracili pracę w wyniku niewypłacalności pracodawcy.

Sejm przyjął poprawki do przepisów o pracy cudzoziemców

21.07.2017
Sejm przyjął poprawki Senatu do rządowej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zakłada ona m.in. wprowadzenie 30 zł opłaty za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.

Od 1 września szkoły branżowe zastąpią zawodówki

21.07.2017
Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia, informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Związkowcy i pracodawcy krytykują ustawę o SN

20.07.2017
Poselski projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest kolejnym aktem prawnym, kluczowym dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jako projekt poselski jest procedowany bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, co może spowodować złą jakość stanowionego prawa - napisali we wspólnym stanowisku członkowie Rady Dialogu Społecznego: BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Przepisy o pracy tymczasowej zniechęcają pracodawców

18.07.2017
Nowe przepisy dotyczące pracy tymczasowej, obowiązujące od 1,5 miesiąca, mogą spowodować, że firmy odwrócą się od tej formy zatrudnienia, choć zmiana prawa miała poprawić sytuację pracowników. Chodzi o ograniczenie okresu, w jakim dany pracownik tymczasowy może pracować na rzecz jednej firmy. Za przekroczenie limitu 18 miesięcy (w ciągu 36 miesięcy) pracodawcom grożą wysokie kary, dlatego kluczem jest odpowiednie ewidencjonowanie okresu pracy. W tym celu firmy i agencje pośrednictwa pracy muszą ze sobą ściśle współpracować.

Senat przyjął poprawki do zasad zatrudniania cudzoziemców

18.07.2017
Senat przyjął sześć uściślających i redakcyjnych poprawek do zasad sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Zmiany przyjęte 22 czerwca przez Sejm zakładają m.in. wprowadzenie 30 zł opłaty za rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach przyjęte przez rząd

12.07.2017
Rada Ministrów przyjęła projekt 11 lipca br. ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zakaz pracy sklepów w niedziele od 1 stycznia 2018 r.?

04.07.2017
Solidarność naciska na przyspieszenie prac nad projektem ustawy. Nowy przewodniczący sejmowej podkomisji może bardzo w tym pomóc.

Zmiany w emeryturach - sześciuset doradców z ZUS

03.07.2017
W poniedziałek resort rodziny i pracy wraz z ZUS rozpoczną w Warszawie kampanię w tej sprawie. ZUS przygotowuje się w ten sposób do wchodzącego w życie 1 października obniżonego wieku emerytalnego. Kobiety uzyskają prawa emerytalne w wieku 60 lat, a mężczyźni - 65 lat.

Od 1 lipca 2017 r. wyższa kwota wolna od potrąceń

03.07.2017
Od początku lipca 2017 r. przy potrącaniu z emerytury lub renty sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, kwota wolna od potrąceń zostaje podwyższona do 75% kwoty najniższej kwoty emerytury lub renty.

3 rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

30.06.2017
Zmiany w ustawie o instytucjach rynku pracy wprowadzają obowiązek informacyjny po stronie pracodawców o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca ubiegającego się o zgodę na zatrudnienie. Jest to dodatkowa praca dla przedsiębiorcy, ale niweluje kwestie nadużyć. Zapoznaj się z listą 3 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców!

Zmiany w pracy cudzoziemców - nowe wymogi dla pracodawców

30.06.2017
Polski biznes potrzebuje rąk do pracy. Braki kadrowe niosą bezpośrednie zagrożenie dla rozwoju biznesu MSP, stanowią ryzyko biznesowe i mogą być przyczyną wyhamowania wzrostu gospodarczego. Zmiana Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ułatwi przedsiębiorcom pozyskiwanie pracowników cudzoziemskich i przyśpieszy procesy decyzyjne administracji. Rosną jednak wymogi wobec przedsiębiorców.

3 zmiany w Kodeksie wykroczeń ważne dla pracodawców

29.06.2017
Problematyka obowiązków spoczywających na pracodawcy z tytułu zatrudnienia należy do jednej z trudniejszych w obrębie szeroko rozumianego prawa pracy. Objęcie kryminalizacją niewywiązywania się z tych obowiązków względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasadniczo nie budzi wątpliwości. Zapoznaj się z listą najważniejszych zmian dotyczących pracodawców zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu wykroczeń.

Nowe przepisy o pracownikach sezonowych od 2018 r.

27.06.2017
Przepisy o pracownikach sezonowych mają znacznie ułatwić przyjmowanie cudzoziemców do pracy. Dyrektywa będzie dotyczyć obcokrajowców pracujących w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. Uprości procedury związane z wydawaniem zezwoleń na pracę, wydłuży możliwości pracy sezonowej do 9 miesięcy i wprowadzi zezwolenia wielosezonowe na okres 3 lat.

Praca Ukraińców 2017 r. - MRPiPS wyjaśnia wątpliwości

23.06.2017
Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony 11 czerwca br. Obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy. Wprowadzenie ruchu bezwizowego nie oznacza jednak zaprzestania prowadzenia kontroli granicznej, która polega m. in. na sprawdzeniu, czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa przyjmującego.

Senat bez poprawek do ustawy "Za życiem"

23.06.2017
Senat nie wniósł w czwartek poprawek do uchwalonej również tego dnia – kilka godzin wcześniej - ustawy ws. realizacji programu "Za życiem". Zakłada ona m.in. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy, pomoc w obowiązkach domowych.

Zakaz niedzielnego handlu trafi do sejmowej zamrażarki

22.06.2017
Projekt ograniczający sprzedaż w niedziele utknął w Sejmie. Perspektywy na to, że wejdzie w życie od przyszłego roku, są minimalne. A to stawia pod znakiem zapytania powodzenie obywatelskiej inicjatywy, czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Celnicy z emeryturami mundurowymi - Prezydent podpisał ustawę

22.06.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę włączającą od 1 stycznia 2018 roku funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych.

Jednogłośnie uchwalono ustawę "Za Życiem"

22.06.2017
Sejm uchwalił w czwartek bez poprawek zgłoszoną przez rząd ustawę ws. realizacji programu "Za Życiem". Zakłada ona m.in. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy, pomoc w obowiązkach domowych.

Sejm negatywnie o dyrektywie o urlopach rodzicielskich

22.06.2017
Sejm przyjął w czwartek uchwałę, która negatywnie ocenia projekt unijnej dyrektywy ws. zmian w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego. Dyrektywa przewiduje m.in. ojcowie będą musieli wykorzystać przynajmniej 4 miesiące urlopu, w przeciwnym razie urlop przepadnie.
1  2  3  4  5    7

Produkty polecane

Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Kodeks pracy. Przepisy

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły...
Cena: 13.90
Promocja: 12.51 zł

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz

W komentarzu w sposób przystępny, a jednocześnie kompleksowy, zaprezentowano skomplikowaną...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł