Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

30 wyjątków od zakazu handlu w niedziele

Kadry
Ustawa ograniczająca handel w niedziele wejdzie w życie 1 marca. Na początek nie będzie można robić zakupów w 2 niedziele w miesiącu. W kolejnych latach zakaz będzie rozszerzany, ale lista wyjątków od niego jest długa. Których miejsc nie będzie dotyczyć?
W ramach topiku:
Zatrudnienie Rynek pracy

Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku: dwóch przed świętami Bożego Narodzenia, jednej przed Wielkanocą i czterech ostatnich w miesiącach: styczeń, kwiecień, czerwiec i sierpień. Ponadto w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.00.

Krzysztof Kajda z Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę na bardzo niską jakość legislacyjną ustawy. Praktycznie każdy artykuł zawiera niedookreślenia i pozostawia ogromne wątpliwości interpretacyjne, które mogą przełożyć się na odpowiedzialność karną - zauważa.

Ustawa przewiduje długą listę wyjątków od zakazu handlu. Znalazło się na niej aż 30 różnych wyłączeń.

Gdzie nie będzie obowiązywał zakaz handlu?
1)     na stacjach paliw płynnych;
2)     w kwiaciarniach;
3)     w aptekach i punktach aptecznych;
4)     w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5)     w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6)     w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7)     w placówkach pocztowych;
8)     w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;
9)     w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10)   w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11)   w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12)   w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
13)   w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy o żegludze śródlądowej – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
14)   w placówkach handlowych w portach lotniczych;
15)   w strefach wolnocłowych;
16)   w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
17)   na terenie jednostek penitencjarnych;
18)   na terenie garnizonów;
19)   w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
20)   w przypadku handlu towarami z automatów;
21)   w przypadku rolniczego handlu detalicznego;
22)   w hurtowniach farmaceutycznych;
23)   w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
24)   w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
25)   w zakładach pogrzebowych;
26)   w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście;
27)   w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;
28)   na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
29)   w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 28, w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
30)   w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Więcej na temat zmian, które wprowowadza ustawa >>

Ustawa czeka na podpis prezydenta.

  Zakaz handlu w niedziele coraz bliżej. Kalendarz niedziel handlowych w 2018 roku Zakaz handlu w niedziele coraz bliżej. Kalendarz niedziel handlowych w 2018 roku 09-01-2018 Szkolenie

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 24 stycznia 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 12...
Cena: 63.00
Promocja: 31.50 zł

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz

W książce w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników...
Cena: 119.00

Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 203.92
Promocja: 0.00 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Zakaz handlu w niedziele gotowy. Od marca pierwsze ograniczenia