Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Czy będzie 6000 zł zasiłku pośmiertnego?

Senatorowie proponują, aby od początku 2018 r. w przypadku śmierci członka rodziny osobom pozostającym ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym przysługiwał nowy zasiłek pośmiertny w wysokości 6000 zł.
W ramach topiku:
Ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Warto wiedzieć: Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł.
Ubezpieczenia

Tak zakłada senacki projekt ustawy, którym Senat zajmie się na trwającym posiedzeniu. Komisje: Ustawodawcza oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej chcą jednak odrzucenia projektu.

Członkowie rodziny prowadzący oddzielne gospodarstwo domowe mieliby nadal otrzymywać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł.

Natomiast osobom trzecim, niezwiązanym ze zmarłym więzami pokrewieństwa, a więc osobom fizycznym, upoważnionym podmiotom samorządowym, zakładom pracy i organizacjom pozarządowym, które sprawiły pogrzeb na mocy ustawy lub ze względów honorowych wobec niemożliwości jego sprawienia przez członków rodziny, miałby przysługiwać zwrot kosztów pogrzebu.

Projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zajmie się Senat na posiedzeniu w dniach 20-21 kwietnia 2017 r.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Źródło: Senat

lista dokumentów
 

Produkty polecane

MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 228.00

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego – z podziałem na...
Cena: 69.00

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - program dla nowych Klientów (licencja...

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja na którą składa się szereg...
Cena: 2405.88
Promocja: 0.00 zł

Więcej na temat

Poznaj przesłanki umorzenia przez ZUS zaległych składek

18-04-2017
Na płatniku składek, który wnosi o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne, spoczywa ciężar dowodu istnienia przesłanek wydania decyzji przez ZUS. Natomiast ZUS, mimo zasady prawdy obiektywnej wynikającej z art. 7 i 77 KPA i art. art. 28 ust. 3a ustawy systemowej, nie jest obarczony obowiązkiem zbierania dowodów na istnienie tych przesłanek.

 

Czytaj kolejny
artykuł

Powrót wzoru świadectwa kwalifikacji zawodowych