Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Nowa umowa w rolnictwie do 180 dni w roku

Kadry
Już w nadchodzącym sezonie rolnicy będą mogli zatrudniać pomocników do prac przy zbiorach na podstawie nowych umów. Senat nie wniósł w poniedziałek poprawek do ustawy ws. zatrudnienia przy zbiorach, wprowadzającej nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.
W ramach topiku:
Grupy pracowników

Senator Mieczysław Augustyn z PO zaproponował wniesienie dwóch poprawek.

Ustawa wróciła do komisji. Augustyn wycofał wniosek dotyczący związków zawodowych, a senackie komisje ponownie rekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowało 74 senatorów, za było 72, a przeciw 2.

Według MRiRW w rolnictwie pracuje sezonowo ok. 500 tys. osób w ciągu roku, głównie Ukraińców. Do tej pory pracowali na czarno lub na umowy o dzieło, które nie są oskładkowane – nie dają więc żadnego zabezpieczenia.

Pomoc przy zbiorach

Umowę będzie można wykorzystać przy zatrudnianiu osób do pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich. Chodzi o ich zbieranie, usuwanie zbędnych części roślin, a także klasyfikowanie lub sortowanie oraz inne czynności mające na celu przygotowanie zbiorów do przechowywania lub sprzedaży. Pomocnik rolnika będzie mógł też wykonywać inne czynności związane z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Nowe umowy będą oskładkowane

Rolnik będzie musiał płacić za pomocnika składki: zdrowotną i wypadkową. Obecnie wysokość składki zdrowotnej wynosi 142,48 zł, a wypadkowej 42 zł, łącznie miesięcznie będzie to więc ok. 184 zł. Przy czym składka na ubezpieczenia wypadkowe może być liczona proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych przez pracownika sezonowego, a składkę zdrowotna trzeba opłacić za cały miesiąc. Pomocnik rolnika będzie natomiast musiał rozliczyć się z podatku od osiągniętych dochodów w kraju, którego jest obywatelem.

Do 180 dni w roku

Umowa będzie zawierana na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach na okres nie dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym. Będzie to mogła być jedna umowa lub kilka różnych u jednego rolnika lub w kilku gospodarstwach. Ważny będzie łączny czas ich trwania. Początkowo ministerstwo proponowało, aby maksymalny czas trwania umów wynosił rocznie 90 dni, w trakcie konsultacji zdecydowano się na wydłużenie tego limitu do 120 dni, a ostatecznie dopuszczono zatrudnienie na takiej podstawie przez niemalże pół roku. Co ważne, pomocnikiem rolnika będzie mogła zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.

Zmiana definicji wypadku

Przyjęta nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw rozszerza definicję wypadku w rolnictwie. W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 7 dni od ich ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Więcej na ten temat w komentarzu praktycznym "Umowa o pomocy przy zbiorach" w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (wymagane zalogowanie do produktu) >>

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Kodeks pracy. Komentarz

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Osoba głucha będzie mogła zostać kierowcą ciężarówki