Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Firma bez rejestracji i ulga na start - coraz bliżej

Kadry
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw - to termin, w którym wejdzie w życie Konstytucja Biznesu - największa od prawie 30 lat reforma prawa gospodarczego. 23 marca podpis pod ustawami złożył prezydent. Teraz czas na ostatni krok - publikację.
W ramach topiku:
Zatrudnienie

Wszystko wskazuje na to, że zmiany zaczną obowiązywać pod koniec kwietnia (o ile do końca marca ustawy pojawią się w Dzienniku Ustaw).  Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreśla, że termin podpisania Konstytucji Biznesu przez Prezydenta ma wymiar symboliczny.

- Idzie wiosna, a nowe przepisy przynoszą świeżość w relacjach administracja publiczna – biznes. Konstytucja Biznesu będzie drogowskazem, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera i uzyskają realne gwarancje w swojej codziennej działalności - zapewnia minister.

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw

Zmiany obejmują prawie 200 aktów prawnych. Najważniejszą ustawą pakietu jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną już ponad 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Kolejne ustawy to:
  - ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  - ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  - ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Nowości i zmiany

Do najważniejszych zapisów Prawa przedsiębiorców należą:
•    wprowadzenie działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności). Więcej na ten temat >
•   tzw. „ulga na start” (początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności). Więcej na ten temat >
•   ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne dla organów administracji i stawiających granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej,
•   zmiana relacji przedsiębiorca – administracja w kierunku bardziej przyjaznej i partnerskiej, poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczowej zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”,
•   wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów,
•   ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Ważną zmianą jest też zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony. Zawiesić działalność gospodarczą będzie mógł również przedsiębiorca zatrudniający pracownika, ale tylko w szczególnych warunkach. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj >

Nowe prawo ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją.

Polecamy komentarz Barbary Tomaszewskiej "Konstytucja Biznesu: Działalność nierejestrowa i niższe składki ZUS", który jest dostępny w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych >>

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy....
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją łączącą tematykę coachingu z nowoczesnym...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Pracodawca, który zatrudnia pracownika, będzie mógł zawiesić działalność