Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Od 1 kwietnia niższa składka wypadkowa

Kadry
Nowy okres składkowy przyniesie obniżkę stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla większości przedsiębiorców. Trwają konsultacje społeczne projektu zmian.
W ramach topiku:
Ubezpieczenie wypadkowe

Planowana nowelizacja rozporządzenia określi nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. Zmiany będą obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku.

W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowają 32 grupy działalności.

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczyć będzie 4 grup:
- działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie,
- działalności związanej z rekultywacją i pozostałej działalności usługowej związanej z gospodarką odpadami,
- transportu wodnego,
- działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych.

W przypadku 28 grup efektem zmiany kategorii ryzyka będzie obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.  

Najniższa stopa procentowa składki dla grup działalności wynosić będzie 0,67 proc., natomiast najwyższa 3,33 proc. Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych płatnicy składek podzieleni są na dwie grupy:
–> zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
–> zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego do 9 osób

Dla pierwszej grupy stopa procentowa składki na to ubezpieczenie jest taka sama i wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Dotychczas było to 1,8 proc. podstawy, od 1 kwietnia 2018 roku składka spadnie do 1,67 proc.

Dla osób rozpoczynających działalność (tych, które płacą tzw. mały ZUS, czyli obniżone składki przez pierwsze 2 lata działalności) różnica nie będzie duża – zamiast 11,34 zł miesięcznie, zapłacą 10,52 zł (czyli o 82 gr mniej).

Większa kwota zostanie w kieszeni pozostałych przedsiębiorców, którym miesięczna składka spadnie o 3,46 zł (z 47,98 zł do 44,52 zł).

Czytaj również: Wysokie składki ZUS 2018. Przedsiębiorcy zapłacą ponad 1200 zł miesięcznie >>

Koszt składki wypadkowej w całości ponosi pracodawca, więc oszczędności wynikające ze zmiany wysokości składki najbardziej odczują duże firmy, zatrudniające wielu pracowników.

Jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego 10 osób i więcej

O ostatecznej wysokości stopy procentowej składki dla płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i byli zobowiązani do składania ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe decydować będzie zarówno stopa procentowa ustalona dla grupy działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Pozostali płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.

Polecamy komentarz praktyczny Piotra Kostrzewy "Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe", który jest dostępny w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych >>

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Zakaz handlu w niedziele już podpisany przez prezydenta