Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Kto straci ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłku

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy będą opłacać jednym przelewem wszystkie składki na swój indywidualny rachunek. Dotychczasowe konta nie będą dostępne.
Warto wiedzieć: Zmiana ma uprościć rozliczenia z ZUS, ale może też wykluczyć wielu przedsiębiorców z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. A w rezultacie pozbawić ich prawa do świadczeń z tego tytułu.

 

Wraz z wprowadzeniem indywidualnego numeru rachunku składkowego, zmienią się zasady rozliczania wpłat.

 

Wszystkie składki – niezależnie za jaki miesiąc i na jaki rodzaj ubezpieczenia – będą opłacane jedną wpłatą. ZUS sam odpowiednio rozdzieli należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

ZUS w pierwszej kolejności zaliczy wpłatę na najstarsze zadłużenie (wraz z odsetkami), a nie - tak jak obecnie – według dyspozycji płatnika. To szczególnie istotne dla osób, które mają zaległości składkowe w ZUS. Pokrycie starych zobowiązań spowoduje, że te bieżące nie zostaną uregulowane. Jeśli przedsiębiorca podlega np. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ZUS może go wówczas z niego wyłączyć. Ustaje ono bowiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. W rezultacie przedsiębiorca straci też możliwość nabycia uprawnień m.in. do zasiłku chorobowego.

ZUS chce pomóc zadłużonym i rozsyła im listy przestrzegające przed skutkami zmian w prawie. Informuje o możliwości wystąpienia przez płatników z wnioskiem o rozłożenie długu na raty. Każdy, kto do końca roku spłaci zaległości lub podpisze z ZUS przed 1 stycznia 2018 r. układ ratalny i będzie terminowo regulować należności, będzie mieć pewność, że wpłaty będą zaliczane na składki bieżące.  Liczba rat na spłatę zaległości będzie natomiast zależeć od indywidualnych uzgodnień z ZUS.

Jak sprawdzić, czy nie zalegasz ze składkami?

Możesz złożyć do ZUS wniosek o ustalenie salda na swoim rachunku. Informację taką znajdziesz również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jak rozłożyć zaległości na raty? Gdzie się zgłosić?

Jeśli masz zadłużenie, skontaktuj się z doradcą ZUS do spraw ulg i umorzeń. Informację o telefonach można znaleźć na tej stronie. Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań dostosowane do sytuacji płatnika i jego możliwości finansowych. Pomoże też przygotować i wypełnić odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji o e-składce znajdziesz na stronie: www.zus.pl/eskladka

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Obniżenie wieku emerytalnego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony przedemerytalnej, ze szczególnym...
Cena: 199.00
Promocja: 179.10 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka

Jakie są różnice między kompetencjami a kwalifikacjami? Które kompetencje są kluczowe? Jak...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Świadczenie pielęgnacyjne w 2018 r. będzie wyższe