Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Od 1 stycznia 2018 r. część osób straci ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłku

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy (i inni płatnicy składek) będą opłacać jednym przelewem wszystkie składki na swój numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki nie będą dostępne.
Warto wiedzieć: Zmiana ma uprościć rozliczenia z ZUS, ale z drugiej strony może wykluczyć wielu przedsiębiorców z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w rezultacie pozbawić prawa do świadczeń z tego ubezpieczenia.

 

Wraz z wprowadzeniem indywidualnego numeru rachunku składkowego zmienią się zasady rozliczania wpłat.

 

Wszystkie składki – niezależnie za jaki miesiąc i na jakie ubezpieczenia/ fundusz – będą opłacane jedną wpłatą. Wpłatę przekazaną na numer rachunku składkowego ZUS sam rozdzieli na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą one rozdzielane wg zasady proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

ZUS wpłatę rozliczy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami, a nie tak jak obecnie – według dyspozycji płatnika. To szczególnie istotne dla osób, które mają aktualnie zaległości składkowe w ZUS. Pokrycie starych zobowiązań spowoduje, że te bieżące nie zostaną uregulowane. Jeśli przedsiębiorca podlega np. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ZUS może go wówczas wyłączyć z tego ubezpieczenia. Ustaje ono bowiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. W rezultacie przedsiębiorca straci też możliwość nabycia uprawnień m.in. do zasiłku chorobowego.

 

ZUS chce pomóc zadłużonym i rozsyła listy przestrzegające przed skutkami zmian w prawie tych przedsiębiorców, którzy mają zaległości składkowe i korzystają z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W listach informuje o możliwości wystąpienia przez płatników z wnioskiem o rozłożenie długu na raty. Każdy, kto do końca roku spłaci zaległości lub podpisze z ZUS przed 1 stycznia 2018 r. układ ratalny i będzie terminowo regulować należności, będzie mieć pewność, że wpłaty będą zaliczane na składki bieżące i na raty.

 

Jak sprawdzić, czy nie zalegasz ze składkami?

Możesz złożyć do ZUS wniosek o ustalenie salda na swoim koncie. Informację taką znajdziesz również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

 

Jak rozłożyć zaległości na raty? Gdzie się zgłosić?

Jeśli masz zadłużenie, skontaktuj się z doradcą ZUS do spraw ulg i umorzeń. Informację o telefonach można znaleźć na tej stronie. Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań dostosowane do Twojej sytuacji i Twoich możliwości finansowych. Pomoże też przygotować i wypełnić odpowiednie dokumenty.

 

Więcej informacji o e-składce znajdziesz na stronie: www.zus.pl/eskladka

Agnieszka Matłacz
lista dokumentów
 

Produkty polecane

MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2017

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami...
Cena: 228.00

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego – z podziałem na...
Cena: 69.00

Prawo pracy

Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian w...
Cena: 79.00

 

Czytaj kolejny
artykuł

Świadczenie pielęgnacyjne w 2018 r. będzie wyższe