Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Od 12 lutego łatwiej przenieść cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa

Kadry
Zezwolenie na pobyt czasowy pozwoli obcokrajowcom spoza UE na podjęcie pracy w Polsce. Warunek - wcześniejsze zatrudnienie w tym samym przedsiębiorstwie. Członkowie rodzin mogą im towarzyszyć i również pracować. Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.
W ramach topiku:
Grupy pracowników Zatrudnienie

Globalizacja działalności gospodarczej i rozwój handlu sprawiają, że coraz częściej pojawia się konieczność przenoszenia pracowników kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników odbywających staż z oddziałów i spółek zależnych takich przedsiębiorstw wielonarodowych do innych jednostek tych przedsiębiorstw na czas wykonania krótkoterminowych zadań. Stąd konieczność wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących wydawania zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Ustawa z 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 107) dostosowuje w tym zakresie polskie prawo do przepisów unijnych.

Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż. Po upływie tego czasu osoby te będą musiały opuścić Polskę, chyb zezwolenie na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

Aby skorzystać z przeniesienia, wymagane będzie wcześniejsze zatrudnienie, w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw, przez co najmniej 12 miesięcy – w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz 6 miesięcy – w przypadku pracowników odbywających staż.

Zezwolenie na pobyt w Polsce, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, będzie wydawał wojewoda. Z wnioskiem będzie mógł wystąpić wyłącznie zakład przyjmujący cudzoziemca do pracy w ramach wewnętrznego przeniesienia. Pozwolenie da możliwość wykonywania pracy w ramach danego przedsiębiorstwa w całej Unii.

Nowelizacja ustawy przewiduje nowy wymóg dla cudzoziemców starających się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce. Będą oni musieli wykazać się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie B1 (stopień średnio zaawansowany). Z obowiązku tego będą zwolnione dzieci do 16. roku życia. Obecnie przepisy nie przewidują wymogu znajomości języka polskiego do udzielenia takiego zezwolenia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przygotowało projekt zmian, spodziewa się dalszego dużego zainteresowania legalizacją pobytu cudzoziemców związanego z wykonywaniem pracy. W 2016 roku nastąpił wzrost liczby wniosków w sprawach o legalizację pobytu o ok. 30 proc. w stosunku do liczby wniosków złożonych rok wcześniej. Liczba wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy (127.413) wzrosła o ok. 36 proc. w stosunku do 2015 roku. Połowę zezwoleń na pobyt czasowy wydano w związku z pracą.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy....

Stan prawny na 2 stycznia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 17...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz

W książce w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników...
Cena: 119.00
Promocja: 107.10 zł

MERITUM Prawo pracy 2018

Roczna aktualizacja on-line w cenie książki   15. wydanie cenionego przez czytelników...
Cena: 259.00
Promocja: 194.25 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Sejm: komisja za zmniejszeniem wymagań dla reprezentantów załóg w radach spółek