Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Pracodawca, który zatrudnia pracownika, będzie mógł zawiesić działalność

Kadry
Do tej pory zawiesić działalność gospodarczą mógł jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Prawo przedsiębiorców rozszerzy tę możliwość także na przedsiębiorcę, który ma pracowników, ale pod warunkiem, że w momencie zawieszenia działalności przebywają na urlopach związanych z rodzicielstwem.
W ramach topiku:
Uprawnienia związane z rodzicielstwem Zatrudnienie

Ważny warunek

Z prawa do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 2 Prawa przedsiębiorców, skorzystać może przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ale tylko takich, którzy przebywają na:
- urlopie macierzyńskim,
- urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
- urlopie wychowawczym lub
- urlopie rodzicielskim
i do tego nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Jeśli urlop się skończy

Prawo przedsiębiorców przewiduje również, co stanie się w sytuacji, gdy urlop skończy się w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej. W takim przypadku pracownikowi, który zakończył jeden z urlopów związanych z rodzicielstwem lub łączy pracę z wykorzystaniem urlopu rodzicielskiego, do czasu zakończenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za przestój.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że sposób obliczania takiego wynagrodzenia reguluje art. 81 § 1 kodeksu pracy - to wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 proc. wynagrodzenia. W żadnym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj też: Działalność nierejestrowa i ulga na start - ułatwienia gotowe >>

Co wolno, a czego nie?

Zgodnie z art. 25 Prawa przedsiębiorców, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dozwolone działania w tym okresie wyraźnie określa ustawa. Są to:
1) wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
2) przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) zbycie własnych środków trwałych i wyposażenia;
4) uczestnictwo w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5) wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
6) osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca musi się również liczyć z obowiązkiem poddania się kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Od kiedy?

6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców zostało uchwalone przez Sejm i przesłane do podpisu prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, prawdopodobnie jeszcze w kwietniu.

To jedna z ustaw tworzących Konstytucję Biznesu, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany, które wprowadzi Konstytucja Biznesu, dotyczą takich obszarów, jak m.in.:
•    relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
•    zakładanie firmy,
•    zawieszenie działalności,
•    zasady tworzenia prawa gospodarczego,
•    obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

  Dowiedz się więcej z książki 143,10
Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Coaching inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób....
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Działalność nierejestrowa i ulga na start - Konstytucja Biznesu gotowa