Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Prawie 300 zawodów łatwiej dostępnych dla cudzoziemców

Kadry
Od 1 lipca pracodawcy mogą ściągać do Polski pracowników z całego świata bez potrzeby przeprowadzania tzw. testu rynku pracy. Jest jeden warunek: profesja musi należeć do jednej z grup wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
W ramach topiku:
Dokumentacja Grupy pracowników Zatrudnienie

Test rynku pracy to procedura uzyskania informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia na dane stanowisko obywatela Polski lub obywatela UE. Cudzoziemiec uzyska zezwolenie na pracę, jeśli okaże się, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych nie ma osób, które mogą spełnić wymagania pracodawcy. Od 1 lipca, jeśli rekrutacja jest prowadzona na stanowisko wymienione w rozporządzeniu, takiej konieczności nie ma. W praktyce może to skrócić procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę o ok. 14-21 dni - bo tyle czasu ma starosta na wydanie decyzji.

Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców*. Wśród uprzywilejowanych profesji znaleźli się np. kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych, tynkarze, posadzkarze, spawacze, ale i pielęgniarki, lekarze specjaliści, programiści aplikacji czy opiekunowie w domach pomocy społecznej - łącznie 289 zawodów (32 grupy elementarne zawodów i 6 pojedynczych zawodów). Pełny wykaz zawodów zawiera załącznik do rozporządzenia.

Zmiany obowiązują od 1 lipca, ale jeśli sprawa została wszczęta przed tym dniem i nie została jeszcze zakończona, to stosuje się już przepisy w nowym brzmieniu.

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, zwolnienie z uzyskania informacji starosty dotyczyło cudzoziemców upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w przypadku prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub jako pomoc domowa na rzecz gospodarstw domowych, a także trenerów i sportowców zatrudnionych w klubach oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie lub realizujących program specjalizacji. Ponadto, wojewoda może określić własne wyjątki od konieczności przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy dla wybranych zawodów w danym województwie.

Generalnie można więc uznać, że do tej pory polski system w niewielkim stopniu korzystał z możliwości preferencji w zatrudnieniu cudzoziemców, biorąc pod uwagę wykonywany przez nich zawód. Teraz ma się to zmienić.

LEX Tłumaczenia - niezbędna pomoc w obsłudze prawnej i świadczeniu usług w językach obcych.

W programie dostępne są rosyjskie tłumaczenia ustaw przydatnych w zatrudnianiu cudzoziemców zza wschodniej granicy:
- Kodeksu pracy,
- ustawy o cudzoziemcach,
- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że na zmianie przepisów skorzystają wszyscy: pracodawcy i zatrudniani cudzoziemcy, bo skróci się czas oczekiwania na podjęcie pracy, starostowie i powiatowe urzędy pracy, bo ubędzie im obowiązków, a także wojewodowie, bo zostaną odciążeni od konieczności prowadzenia w toku postępowań działań wyjaśniających w zakresie braku lub niespójności informacji starosty. Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca natomiast uwagę, że zbytnie ułatwienia dla cudzoziemców w dostępie do polskiego rynku pracy powodują zaniżanie wynagrodzeń, pogarszanie warunków pracy i wypychanie polskich pracowników z rynku. W sytuacji, gdy mamy ponad milion bezrobotnych i w dalszym ciągu niski wskaźnik zatrudnienia, to rezygnacja z tzw. testu rynku pracy jest przedwczesna - dodaje.

-----------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź   

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

MERITUM HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W...
Cena: 230.00
Promocja: 207.00 zł

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Książka zawiera wzory dokumentów (np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia) oraz rozporządzenia i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych - tylko dla wybranych