Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o pracy na morzu

Rada Ministrów przyjęła 7 września br. projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
W ramach topiku:
Grupy pracowników
Warto wiedzieć: Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Kadry

Zaproponowano rozwiązania, które wdrażają do polskiego prawa przepisy unijne, dostosowując w ten sposób warunki pracy marynarzy do standardów stosowanych wobec pracowników na lądzie (są one wyższe niż normy pracy na morzu) oraz wprowadzają do ustawy poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu (Konwencja MLC), które zapewniają odpowiednią ochronę marynarzom w przypadku ich porzucenia, choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci. Nowe regulacje poprawią warunki pracy i życia marynarzy.

W projekcie uregulowano kwestie dotyczące:

1) porzucenia i repatriacji marynarza oraz ubezpieczenia w tym zakresie wraz z certyfikatem potwierdzającym zabezpieczenie finansowe;

2) szkód z tytułu uszkodzenia ciała, choroby albo śmierci marynarza i ubezpieczenia w tym zakresie wraz z certyfikatem potwierdzającym zabezpieczenie finansowe. W praktyce chodzi o zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej marynarzowi na wypadek porzucenia oraz uszkodzenia ciała, choroby albo śmierci.

Projekt wprowadza obowiązek posiadania przez armatora ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego na wypadek porzucenia marynarza (uszkodzenia ciała, choroby albo śmierci) oraz posiadania przez statek certyfikatu (potwierdzającego to zabezpieczenie finansowe), wydanego przez podmiot udzielający zabezpieczenia. Oznacza to, że marynarz (lub osoba przez niego upoważniona) będzie mógł dochodzić roszczeń bezpośrednio od podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego.

W projekcie określono także zasady inspekcji statków nie podlegających obowiązkowi posiadania certyfikatu MLC (chodzi o statki o pojemności brutto poniżej 500 jednostek). Za naruszenia przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne od 5 do 10 tys. zł (będą one wymierzane np. za żeglugę statkiem nieposiadającym odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań dotyczących warunków pracy i życia na morzu – chodzi o certyfikat MLC lub certyfikat tymczasowy).

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Książka zawiera wzory dokumentów (np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia) oraz rozporządzenia i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

Wakacyjna praca małoletnich z ograniczeniami

24-07-2017
Okres wakacji to czas wzmożonego zatrudniania młodzieży. Korzystanie z pracy młodych osób jest dozwolone, ale uwarunkowane konkretnymi przesłankami, informuje "Rzeczpospolita".

 

Czytaj kolejny
artykuł

Projekt ustawy o deputatach węglowych trafi pod obrady KERM