Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Samozatrudnieni i zleceniobiorcy będą mogli tworzyć związki zawodowe

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o związkach zawodowych, która znacząco poszerza prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Obejmie ono, nie tylko pracowników - jak do tej pory - ale wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, m.in. zleceniobiorców i samozatrudnionych.

Zmiana uchwalona w czwartek przez Sejm realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł w 2015 roku, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne. Od wielu lat postulowali o nią związkowcy.

Nowelizacja przyznaje prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową, a także osobom skierowanym do tych pracodawców w celu odbycia służby zastępczej. Co więcej, prawo wstępowania do związków zawodowych przyznano również wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków.

- Z jednej strony zmiana jest słuszna, gdyż umożliwia prawo koalicji szerszej rzeszy zatrudnionych, to jest nie tylko pracownikom. W tym zakresie dostosowuje polskie prawo do wymogów prawa międzynarodowego - mówi radca prawny Sławomir Paruch, partner w Kancelarii Raczkowski Paruch. Dodaje jednak, że zmiana pogłębia chaos pojęciowy na gruncie prawa pracy, gdyż zaciera różnice między pracownikiem a innymi kategoriami zatrudnionych. Ustawodawca coraz częściej przekracza tą ważną granicę - dodaje radca prawny i jako przykład podaje wprowadzenie stawek minimalnych dla umów zleceń. - Takie postępowanie będzie miało daleko idące negatywne skutki i doprowadzi do rozwodnienia statusu pracownika poprzez upodobnienie uprawnień osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Ta erozja prawa pracy prowadzi nieuchronnie do konieczności reformy całego systemu prawa zatrudnienia w Polsce - mówi mecenas Paruch.

W konsekwencji rozszerzenia prawa koalicji związkowej na nowe podmioty, zmienią się również przepisy ustawy, w których dotychczas była mowa wyłącznie o pracownikach w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, np. niektóre przepisy dotyczące uprawnień zakładowej organizacji związkowej, reprezentowania praw i interesów zbiorowych przez organizacje związkowe czy przepisy dotyczące prawa prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy.

Ustawa trafi teraz do prac w Senacie, a nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w ciągu 6 miesięcy od opublikowania noweli w Dzienniku Ustaw, prawdopodobnie na początku 2019 roku.

  Dowiedz się więcej z książki 143,10
Zbiorowe prawo zatrudnienia [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Książka zawiera wzory dokumentów (np. wnioski, oświadczenia, zezwolenia) oraz rozporządzenia i...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że od 1 stycznia 2017 r.,...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Senat za obniżeniem uposażeń parlamentarzystów