Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesny program, w którym znajdziesz wszystkie treści i dokumenty niezbędne w codziennej pracy. Nie musisz już poszukiwać potrzebnych informacji w różnych miejscach – program zawiera nie tylko akty, orzeczenia i komentarze ale również edytowalne wzory dokumentów.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych!

Więcej informacji
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kompendium zawsze aktualnej wiedzy

Kadry

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych - tylko dla wybranych

Płace
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowej ustawy o rynku pracy. Jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie nowej kwoty podwyższonego zasiłku dla bezrobotnych, którzy posiadają co najmniej 30-letni okres uprawniający do tego zasiłku.
W ramach topiku:
Rynek pracy

Projekt nowej ustawy o rynku pracy trafił w piątek do konsultacji i uzgodnień. Obecnie obowiązujące regulacje zaprojektowane zostały w 2004 roku i wymagają dostosowania do zmienionych warunków społeczno-gospodarczych. Zdecydowano o przygotowaniu nowej ustawy, zamiast nowelizacji już obowiązującej.

Dużych zmian nie będzie

Wśród zmian mających na celu zwiększenie dostępności i optymalizację form pomocy świadczonej przez urzędy pracy oraz poprawę jakości i efektywności ich działań, znalazły się również nowe zapisy w części dotyczącej zasiłków dla bezrobotnych. Zaproponowano podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych posiadających co najmniej 30-letni okres uprawniający do tego zasiłku – do 130 proc. wysokości zasiłku podstawowego. Długość okresu uprawniającego do zasiłku będzie jedynym kryterium przyznania wyższego świadczenia - będzie ono natomiast niezależne od wieku.

Nie zmienią się warunki niezbędne do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w szczególności okresy aktywności zawodowej uprawniające do uzyskania prawa do zasiłku. Również okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. podstawowy 180 dni i wydłużony 365 dni, pozostać mają bez zmian.

Utrzymano mechanizm powrotu na zasiłek na okres uzupełniający (do wyczerpania okresu ustawowego jego przysługiwania) w przypadku utraty statusu bezrobotnego spowodowanej podjęciem krótkotrwałej pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile i dla kogo

Na wysokość zasiłku wpływa długość posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku, czyli stażu pracy. Osoba, która posiada łącznie nie mniej niż 5 lat i nie więcej niż 20 lat okresów wymaganych do nabycia prawa zasiłku dla bezrobotnych, otrzymuje zasiłek w wysokości podstawowej. Jeżeli jest to mniej niż 5 lat – otrzyma 80 proc. tej kwoty, a jeżeli co najmniej 20 lat – 120 proc. kwoty zasiłku podstawowego. Nowością jest natomiast wprowadzenie jeszcze jednego progu – 130 proc. podstawowej kwoty. Ta będzie przysługiwać w razie zgromadzenia co najmniej 30 lat okresu uprawniającego do zasiłku.

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Co ważne, zasiłek w podstawowej wysokości jest wypłacany przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania. Potem ulega zmniejszeniu. I tu również nic się nie zmieni. Wysokość podstawowego zasiłku spadać będzie po okresie pierwszych 90 dni (wg obecnych stawek - z 847,80 zł do 665,70 zł miesięcznie).

O tym, jak obecnie wygląda kwestia zasiłku dla bezrobotnych, w tym: warunki nabycia prawa do zasiłku, rejestracja bezrobotnych, wysokość zasiłku, okres jego pobierania, zwrot nienależnie pobranego i skrócenie okresu jego pobierania, można przeczytać w analizie "Zasiłek dla bezrobotnych", dostępnej w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość zasiłku w 2018 i 2019 roku

Od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi miesięcznie:
 -   podstawowy (od 5 do 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 847,80 zł brutto (730,50 zł netto), później 665,70 zł brutto (583,79 zł netto);
 -   obniżony - 80 proc. (do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 678,30 brutto (594,25 zł netto), później 532,60 brutto (476,67 zł netto);
 -   podwyższony - 120 proc. (co najmniej 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 1017,40 brutto (867,83 zł netto), później 798,90 brutto (691,00 zł netto).
Zasiłek w najwyższej wysokości (130 proc.) wynosiłby wobec tego nieco ponad 1100 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, później 865 zł brutto.

Zmiany od 2019 roku

Projekt ustawy trafił w piątek do uzgodnień społecznych. Potrwają one do 16 lipca. Prace w Sejmie zaczną się najprawdopodobniej jesienią. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

  Dowiedz się więcej z książki 116,10
RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Ryzyko niezdolności do pracy

Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezdolności do pracy. Jego doniosłość...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Kodeks pracy. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jesienią spadną zarobki posłów i senatorów